Dražba ukončena udělením příklepu. Vydražitel 871568001, Nejvyšší podání 185.000 CZK

Rodinný dům Jaroslavice

Rodinný dům

 Mapa

ID
871568
Číslo jednací
125/16
Stav
Ukončená
 Dražebník
Společnost
 Zahájení dražby
2017-03-01 15:00:00
 Ukončení dražby
2017-03-01 15:30:00
Odhadní cena
280.000 CZK
Nejnižší podání
185.000 CZK
Minimální příhoz
5.000 CZK
Jistota
30.250 CZK

Předmět dražby
- pozemek parc.č. 803- zastavěná plocha a nádvoří, součástí je stavba: Jaroslavice č. p. 304, bydlení, stavba stojí na pozemku parc.č. 803 vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Znojmo, na listu vlastnictví č. 1022 pro katastrální území Jaroslavice.

Jedná se o zděný dům, původně řadový poslední v řadě, ale po ubourání sousedního domu se jedná o samostatně stojící. Dům je částečně podsklepený. Vstup do sklepa je ze dvora. Sklep je klenutý. Vstup do domu je z ulice do chodby, která rozděluje uliční část na dvě poloviny, z chodby je vstup do pokoje v levé části domu, kuchyně (ze které je vstup do druhého pokoje), koupelny s WC, verandy, komory a na dvůr. Na dvoře jsou pozůstatky po původních vedlejších stavbách. Vstup na půdu je rovněž ze dvora. Zdivo je smíšené, stropy dřevěné s vodorovným podhledem, okna do ulice jsou plastová včetně dveří, podlahy v pokojích prkna, v ostatních místnostech dlažba, obklady jsou běžné. Dům je značně zanedbaný, převážná část střešní krytiny a střešních konstrukcí je původní z 19 století. V domě jsou chodba 17 m2, veranda 8,73 m2, kuchyně 14,52 m2 , komora 9,53 m2 , Koupelna s WC 3,26 m2 , pokoj 19,18 m2 , pokoj 18,32 m2 , sklep 10 m2. Celková užitná plocha domu je 100,54 m2 . Pozemek o výměře 229,00 m2.

Historie podání
01.03.2017 15:01:27.077 871568001 přihodil na 185.000 CZK