Dražba ukončena udělením příklepu. Vydražitel 116018001, Nejvyšší podání 25.000 CZK

Pozemek Jaroměř- podíl 1/2

Pozemek

 Mapa

ID
116018
Číslo jednací
116018
Stav
Ukončená
 Dražebník
Dražbyprost s.r.o.
 Zahájení dražby
2018-07-11 15:30:00
 Ukončení dražby
2018-07-11 16:00:00
Odhadní cena
50.000 CZK
Nejnižší podání
25.000 CZK
Minimální příhoz
2.000 CZK
Jistota
7.000 CZK

Předmět dražby
- podíl o velikosti 1/2 na nemovitosti: pozemek parc.č. 605- zastavěná plocha a nádvoří, na pozemku stojí stavba: Josefov, č.p. 159, rod.dům, LV 4018 (jiný vlastník, stavba není předmětem dražby) vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Královéhradecký kraj, Katastrální pracoviště Náchod, na listu vlastnictví č. 658 pro katastrální území Josefov u Jaroměře

Pozemek je stavební, rozloha pozemku činí 203 m2. Na pozemku se nachází stavba rodinného domu (jiného vlastníka, není předmětem ocenění), na předzahrádce pak okrasné dřeviny, za domem je volná plocha. Oplocení tvoří v uliční části dřevěný plot s podezdívkou, za domem zídka, jinak je pozemek neoplocený. Pozemek je rovinatý. Přístup k pozemku je bezproblémový po zpevněné obecní cestě.

Historie podání
11.07.2018 15:31:03.261 116018001 přihodil na 25.000 CZK