Dražba ukončena udělením příklepu. Vydražitel 765628001, Nejvyšší podání 12.685 CZK

Podíly na nemovitostech, automobil, vozidlo

Pozemek

 Mapa

ID
765628
Číslo jednací
88/16
Stav
Ukončená
 Dražebník
Dražbyprost s.r.o.
 Zahájení dražby
2017-01-18 15:15:00
 Ukončení dražby
2017-01-18 15:45:00
Odhadní cena
25.370 CZK
Nejnižší podání
12.685 CZK
Minimální příhoz
100 CZK
Jistota
2.000 CZK

Předmět dražby
1.- podíl o velikosti 1/2 na pozemku parc.č 444/60 o výměře 21 m2- zastavěná plocha a nádvoří, se stejným podílem stavby bez čp/če- garáže, jež je součástí pozemku parc.č. 444/60, na kterém stojí vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Karlovarský kraj, Katastrální pracoviště Sokolov, na listu vlastnictví č. 376 pro katastrální území Březová u Sokolova, 2. -podíl o velikosti 1/2 na pozemku parc.č. 577/5 o výměře 24 m2- zastavěná plocha a nádvoří, stavba bez čp/če, garáž, jež stojí na pozemku parc.č. 577/5, bez LV, není součástí dražby vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Karlovarský kraj, Katastrální pracoviště Sokolov, na listu vlastnictví č. 2875 pro katastrální území Dolní Rychnov, 3. - osobní automobil značky Škoda 1203 Minibus de Luxe SPZ SOB 45-05, rok výroby 1980 4. - motorové vozidlo TAHAČ značky FREIGHTLINER 92 SPZ SOA 13-30, rok výroby 1992

1. Podíl o velikosti 1/2 na pozemku parc.č 444/60 o výměře 21 m2- zastavěná plocha a nádvoří, se stejným podílem stavby bez čp/če- garáže, jež je součástí pozemku parc.č. 444/60, na kterém stojí. Stáří objektu garáže je cca. 35let,rozměr obestavěného prostoru: výška 2,9m, plocha 21m2. Fasáda garáže jeví známky opotřebení, vnitřní stav objektu je zachovalý, není montážní kanál. 2. Podíl o velikosti 1/2 na pozemku parc.č. 577/5 o výměře 24 m2- zastavěná plocha a nádvoří, stavba bez čp/če, jež je součástí pozemku parc.č. 577/5, není součástí dražby. Osobní automobil značky Škoda 1203 Minibus de Luxe SPZ SOB 45-05, rok výroby 1980.Motorové vozidlo TAHAČ značky FREIGHTLINER 92 SPZ SOA 13-30, rok výroby 1992,.

Historie podání
18.01.2017 15:20:15.216 765628001 přihodil na 12.685 CZK