Protože v průběhu dražby nikdo z dražitelů neučinil podání alespoň na úrovni nejnižšího podání je dražba ukončena s výsledkem nevydraženo.

Pozemek Čelina

Pozemek

 Mapa

ID
855903
Číslo jednací
106/17
Stav
Ukončená
 Dražebník
Dražbyprost s.r.o.
 Zahájení dražby
2017-12-06 15:45:00
 Ukončení dražby
2017-12-06 16:15:00
Odhadní cena
700.000 CZK
Nejnižší podání
560.000 CZK
Minimální příhoz
5.000 CZK
Jistota
80.000 CZK

Předmět dražby
- pozemek parc.č. 248/1- orná půda vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Příbram, na listu vlastnictví č. 204 pro katastrální území Čelina

Pozemek se nachází na okraji zastavěného území místní části Čelina. Přístup k pozemku je asfaltovými obecními komunikacemi a ke stavební ploše pak po společně využívané nezpevněné části pozemku. Na pozemek nejsou přivedeny žádné sítě, elektřina je na sousedním pozemku. Pozemek je místy porostlý náletovými dřevinami. Pozemek pč. 248/1 je v územním plánu obce Borotice veden v ploše určené k zástavbě jedním rodinným domem, ostatní část pozemku slouží jako místní nezpevněná komunikace pro okolní pozemky, zatím je chůze a jízda ošetřena smlouvami o věcném břemeni. Vzhledem k tomu, že se toto část již k příjezdu používá, je oceňována jako místní komunikace místo ocenění věcného břemena. Výměra 3002m2.

Historie podání