Rodinný dům Jiřice u Kostelce nad Labem

Rodinný dům

 Mapa

ID
128018
Číslo jednací
128018
Stav
Vyhlášená
 Dražebník
Dražbyprost s.r.o.
 Zahájení dražby
2018-08-22 15:30:00
 Ukončení dražby
2018-08-22 16:00:00
Čas do zahájení
s
Odhadní cena
650.000 CZK
Nejnižší podání
325.000 CZK
Minimální příhoz
5.000 CZK
Jistota
80.000 CZK

Předmět dražby
- pozemek parc.č. St. 13- zastavěná plocha a nádvoří (výměra 183 m2), součástí je stavba: Jiřice, č.p. 44, bydlení, stavba stojí na pozemku parc.č. St. 13 - pozemek parc.č. 46/1- zahrada (výměra 113 m2) včetně součástí a příslušenství vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Mělník, na listu vlastnictví č. 59 pro katastrální území Jiřice u Kostelce nad Labem

Rodinný dům byl postaven jako samostatný objekt a má jedno nadzemní podlaží. Dům nemá podsklepení, nachází se zde půda a nemá vybudované obytné podkroví. Objekt byl postaven odhadem kolem roku 1900. Základy jsou smíšené, objekt je smíšené konstrukce, stěny mají tloušťku 50 - 60 cm a stropy jsou tvořeny pravděpodobně dřevěnými trámy. Tvar střechy je sedlový, střešní krytina je tvořena betonovou taškou a klempířské prvky jsou pozinkované. Vnější omítky jsou vápenocementové a stavba není zateplena. Objekt je dispozičně řešen pravděpodobně jako 2+1 o celkové podlahové ploše 53,00 m2. Za domem je přístavek, který sloužil zřejmě jako prádelna o výměře přibližně 28,00 m2. Dům má půdu o výměře 53,00 m2. Podlahová plocha vč. příslušenství činí 134,00 m2. Vnitřní omítky jsou pravděpodobně vápenné. Okna jsou dřevěná zdvojená a špaletová, příslušenství oken chybí. Orientace obytných prostor je na jih a západ. Vzhledem ke stáří domu a dlouhodobě neudržovanému stavu se předpokládá, že v domě není žádné standardní vybavení, není zde kuchyň, osvětlovací technika ani koupelna (možná pouze suché WC). V domě jsou zřejmě dřevěné interiérové dveře s ocelovými zárubněmi, vchodové dveře jsou také dřevěné. V domě je zavedena elektřina o napětí 230V a 400V. Objekt byl připojen na přípojku elektro vrchním vedením, nyní je objekt od zdroje elektřiny odpojen. Zdroj vody je ze studny, odpady jsou svedeny pravděpodobně do jímky a přípojka plynu je umístěna na domě. Vytápění v domě je pouze lokální pomocí kamen. Dům nedisponuje zdrojem teplé vody. Stěny objektu jsou zastaralé, střecha je zastaralá, okna a podlahy jsou poškozeny, objekt je bez vybavení a rozvody jsou zastaralé. Rodinný dům je neudržovaný, dlouhodobě neobývaný, vhodný ke kompletní rekonstrukci. Pozemek je bez porostů, nachází se zde pouze náletové dřeviny. Pozemek je oplocen pouze z přední části směrem do ulice, kde jsou plechová vrata ve špatném stavu, v zadní části pozemku oplocení chybí. Samotný pozemek je rovinatý. K objektu lze přijet bez problému po zpevněné obecní cestě. Jsou zde omezené parkovací možnosti přímo u objektu. Na pozemku jsou pozůstatky zděných kůlen.