Protože do zahájení dražby nebyl zapsán žádný účastník, dražba je ukončena s výsledkem nevydraženo.

Rodinný dům Dubí

Rodinný dům

 Mapa

ID
630784
Číslo jednací
08/17
Stav
Ukončená
 Dražebník
Společnost
 Zahájení dražby
2017-02-15 15:00:00
 Ukončení dražby
2017-02-15 15:30:00
Odhadní cena
120.000 CZK
Nejnižší podání
120.000 CZK
Minimální příhoz
5.000 CZK
Jistota
30.000 CZK

Předmět dražby
- pozemek parc.č. 392/21- ostatní plocha - pozemek parc.č. 401/1- zastavěná plocha a nádvoří, součástí je stavba: Bystřice, č.p. 60, bydlení, stavba stojí na pozemku p.č. 401/1 včetně součástí a příslušenství, vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Teplice, na listu vlastnictví č. 827 pro katastrální území Dubí-Bystřice.

Zděný rodinný dům situovaný jako vnitřní v řadové uliční zástavbě. Objekt je podsklepený a má dvě nadzemní podlaží. Krov dřevěný pultový, střešní krytina lepenka. Fasádní omítka vápenná hladká. Obvodové zdivo v tl. 60 a 45 cm. Strop sklepa klenba. Stropy nadzemních podlaží polospalné (zčásti propadlé). Podlaha sklepa hlína. Podlahy nadzemních podlaží prkenné, parkety a dlažby. Schodiště sklepa cihelné, schodiště přízemí se stupni kamennými. Dveře dřevěné hladké a náplňové. Okna dřevěná dvojitá. Vnitřní instalace zničené. Osazena je pouze vana a WC, v prvním patře jsou jedny kamna na tuhá paliva. Ve sklepě se nachází skladová prostora. V přízemí je chodba se schodištěm, kuchyně (nevybavená), koupelna, WC a obývací pokoj. V prvním patře je chodba a tři pokoje. V místě je možnost napojení na veřejnou síť elektřiny, vody, kanalizace a plynu. Stáří stavby je cca 110 let, technický stav havarijní. Zastavěná plocha všech podlaží 223,75 m2. Pozemek 214 m2.

Historie podání