Protože do zahájení dražby nebyl zapsán žádný účastník, dražba je ukončena s výsledkem nevydraženo.

Zemědělská stavba Holčovice- Spálené

Rodinný dům

 Mapa

ID
757518
Číslo jednací
132/16
Stav
Ukončená
 Dražebník
Dražbyprost s.r.o.
 Zahájení dražby
2017-05-24 15:15:00
 Ukončení dražby
2017-05-24 15:15:00
Odhadní cena
180.000 CZK
Nejnižší podání
49.000 CZK
Minimální příhoz
3.000 CZK
Jistota
42.350 CZK

Předmět dražby
- pozemek parc.č. St. 133- zastavěná plocha a nádvoří, součástí je stavba: bez čp/če, zem.stav, stavba stojí na pozemku p.č. St. 133 vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště Krnov, na listu vlastnictví č. 331 pro katastrální území Spálené.

Jedná se o stavbu stodoly, do roku 2004 sloužila jako vedlejší stavba sousedního domu. Stodola byla postavena cca před 80 lety. Byla původně dřevěné konstrukce se sedlovou střechou. Po r. 2004 bylo dřevěné opláštění stodoly nahrazeno zdivem z plynosilikátových tvárnic na bet.základech a byla položena střešní krytina z hliníkových šablon. V podlaze východní části je vybudována zděná montážní jímka. V hrubém zdivu jsou osazena 4 dřevěná jednoduchá okna a dveře do ocel. zárubní. Zůstala jedna původní dřevěná vrata, otvor pro druhé je zaplachtován. Omítky ani fasáda nejsou zhotoveny. Dřevěné trámy jsou zespodu pobité dřevovláknitými deskami. Přípojky el. ani jiných sítí nebyly zjištěny. U JV rohu stodoly se nachází studna. Půdorys stavby má tvar T. Nacházejí se zde dva oddělené prostory. Stavba je rozestavěna asi 10 let a bez údržby, vlivem nedokončených prací, zatékání a záplav projevuje nadměrné opotřebení. Plocha 84,60m2.

Historie podání