Protože v průběhu dražby nikdo z dražitelů neučinil podání alespoň na úrovni nejnižšího podání je dražba ukončena s výsledkem nevydraženo.

Rodinný dům Radovesice

Rodinný dům

 Mapa

ID
362547
Číslo jednací
89/16
Stav
Ukončená
 Dražebník
Dražbyprost s.r.o.
 Zahájení dražby
2017-01-11 16:15:00
 Ukončení dražby
2017-01-11 16:45:00
Odhadní cena
2.500.000 CZK
Nejnižší podání
1.490.000 CZK
Minimální příhoz
10.000 CZK
Jistota
170.000 CZK

Předmět dražby
- pozemek parc.č. st. 189- zastavěná plocha a nádvoří, součástí je stavba: Radovesice, č. p. 187, rodinný dům, stavba stojí na pozemku parc.č. st. 189 - pozemek parc.č. 1200- zahrada vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Litoměřice, na listu vlastnictví č. 268 pro katastrální území Radovesice u Libochovic.

Dům čp. 187 je samostatně stojící stavba, přízemní s podsklepením na převážné části půdorysné plochy. Dům je zděné konstrukce se sedlovým krovem s polovalbami a mansardou, střešní krytina je pálená tašková, klempířské konstrukce jsou z pozinkového plechu, fasádní omítky štukové s nátěrem, okna dřevěná zdvojená. Vzhledem k neumožnění prohlídky je provedení konstrukcí a vnitřního vybavení uvažováno ve standardním provedení. Podlažnost 291,00 m2. Za domem je vedlejší stavba, která není z ulice vidět, stavba dílny, která je přízemní a v části má dvě nadzemní podlaží. Pozemky o výměře 872m2.

Historie podání