Protože v průběhu dražby nikdo z dražitelů neučinil podání alespoň na úrovni nejnižšího podání je dražba ukončena s výsledkem nevydraženo.

Rodinný dům Bohdanovice

Rodinný dům

 Mapa

ID
113018
Číslo jednací
113018
Stav
Ukončená
 Dražebník
Dražbyprost s.r.o.
 Zahájení dražby
2018-09-12 14:45:00
 Ukončení dražby
2018-09-12 15:15:00
Odhadní cena
1.750.000 CZK
Nejnižší podání
1.120.000 CZK
Minimální příhoz
5.000 CZK
Jistota
100.000 CZK

Předmět dražby
- pozemek parc.č. St. 21/2- zastavěná plocha a nádvoří, součástí je stavba: Bohdanovice, č.p. 89, rod.dům, stavba stojí na pozemku parc.č. St. 21/2 - pozemek parc.č. 212/3- zahrada vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště Opava, na listu vlastnictví č. 31 pro katastrální území Bohdanovice

Rodinný dům, samostatně stojící objekt. Je částečně podsklepen. Střecha je sedlová. V 1.PP se nachází 3 místnosti a chodba, v 1.NP - veranda, kuchyň, jídelna, 2 pokoje, koupelna + WC, podkroví - pokoj a předsíň. Základy jsou základové pásy z prostého betonu a kámen. Nosné zdivo celého objektu je z cihel. Stropní konstrukce jsou dřevěné rovné, nad 1 PP klenbové. Střešní krytina je plechová. Venkovní omítka je hladká. Napojení na plynovou přípojku. Vodovod: napojení na veřejnou vodovodní síť. Splašková kanalizace: žumpa. Elektroinstalace: napojení přípojkou na veřejnou elektrickou síť. Podlahy v obytných místnostech tvoří bet. podlahy + PVC a v ostatních je provedena dlažba, schodiště – dřevěné, do 1 PP betonové, vytápění plynem, ohřev vody bojlerem , rozvod st.vody a teplé vody, Dům je v užívání od roku 1950 udržovaný, tech.stav dobrý. Plocha cca 140 m2. Garáž: Jedná se o zděnou garáž - součást RD, střecha plochá. Stodola: Jedná se o zděnou stavbu se sedlovou střechou, slouží k uskladnění zemědělských produktů. Pozemky- 1 866 m2.

Historie podání