Stavební pozemek Nejdek

Pozemek

 Mapa

ID
154018
Číslo jednací
154018
Stav
Vyhlášená
 Dražebník
Dražbyprost s.r.o.
 Zahájení dražby
2018-09-12 15:00:00
 Ukončení dražby
2018-09-12 15:30:00
Čas do zahájení
s
Odhadní cena
610.000 CZK
Nejnižší podání
600.000 CZK
Minimální příhoz
5.000 CZK
Jistota
120.000 CZK

Předmět dražby
- část pozemku parc.č. 1200/4 vymezeného Geometrickým plánem č. 1956-10a/2018, ověřeným KÚ pro Karlovarský kraj, Katastrální pracoviště Karlovy Vary, pod PGP-367/2018- 403, označeného jako pozemek parc.č. 1200/17 o výměře 2 228 m2, k.ú. Nejdek vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Karlovarský kraj, Katastrální pracoviště Karlovy Vary, na listu vlastnictví č. 1 pro katastrální území Nejdek (před vymezením na základě Geometrického plánu č. 1956-10a/2018: pozemek parc.č. 1200/4- trvalý travní porost o výměře 13842 m2, zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Karlovarský kraj, Katastrální pracoviště Karlovy Vary, na listu vlastnictví č. 1 pro katastrální území Nejdek)

Pozemek vznikl oddělením od pozemku parc. č. 1200/4 na základě geometrického plánu č. 1956-10a/2018, v KN je veden jako trvalý travní porost, oddělený oceňovaný pozemek je o rozloze 2.228 m2. Plocha pozemku je dle územního plánu regulovaná jako bydlení v rodinných domech - městské, příměstské. Na pozemku se nachází neudržované luční traviny, v části pak listnaté stromy a není oplocený. Samotný pozemek je svažitý. K pozemku je bezproblémový přístup po zpevněné obecní cestě. Pozemek je na místě samém vyznačen dle geometrického plánu dřevěnými kolíky. K pozemku nejsou přivedeny žádné sítě, resp. v blízkosti se nachází výstavba dalších domu a předpokládá se tak možnost jejich zbudování.