Dražba ukončena udělením příklepu. Vydražitel 37019002, Nejvyšší podání 290.000 CZK

Pozemky Jiříkov

Pozemek

 Mapa

ID
37019
Číslo jednací
37019
Stav
Ukončená
 Dražebník
Dražbyprost s.r.o.
 Zahájení dražby
2019-05-22 15:30:00
 Ukončení dražby
2019-05-22 16:00:00
Odhadní cena
580.000 CZK
Nejnižší podání
290.000 CZK
Minimální příhoz
5.000 CZK
Jistota
70.000 CZK

Předmět dražby
- pozemek parc.č. st. 1633- zastavěná plocha a nádvoří (215 m2), zbořeniště - pozemek parc.č. st. 1634- zastavěná plocha a nádvoří (29 m2), zbořeniště - pozemek parc.č. 1890/9- trvalý travní porost (913 m2) vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Rumburk, na listu vlastnictví č. 260 pro katastrální území Jiříkov

V KN je na pozemku st. 1633 vedeno zbořeniště, což neodpovídá skutečnosti. Na pozemku se nachází budova, která byla dle sousedů využívána pro výrobu a skladování (dřevovýroba). Areál s budovou byl přístupný, ale budova nikoliv. Prohlídka tak byla provedena pouze zvenčí. Objekt má jedno nadzemní podlaží a nemá pravděpodobně podzemní podlaží. V domě se nachází půda a není zde vybudováno obytné podkroví. Základy má smíšené, konstrukce objektu je cihlová a stropy jsou z dřevěných trámů. Tvar střechy je pultový, střešní krytina je tvořena eternitem a pro klempířské prvky byl použit pozinkovaný plech. Vnější úprava pláště objektu: cihelné zdivo a zateplení pláště není provedeno. Odhadem byl objekt postaven v roce 1920. Stěny objektu jsou bez vad, střecha je zastaralá, okna jsou zastaralá, podlahy, vybavení a rozvody jsou pravděpodobně zastaralé. Objekt je před rekonstrukcí. Prostory byly (či stále jsou) využívány jako sklad a výrobní prostory dřevozpracující firmy. Součástí objektu tak jsou skladové a výrobní plochy o výměře 175,00 m2, sklad v přístavbě o výměře 25,00 m2, půda o výměře 175,00 m2. Podlahová plocha činí 200,00 m2. Podlahová plocha vč. příslušenství činí 375,00 m2. Vnitřní úprava stěn: nezjištěno. Okna jsou v nebytovém prostoru jednoduchá s kovovým rámem (mozaika). Nebytové prostory jsou orientovány na sever. Koupelnové vybavení nezjištěno a vybavení toalety také nezjištěno. V místnostech je podlaha pravděpodobně tvořena cementovým potěrem. V objektu je zavedena elektřina o napětí 230V a 400V a je připojen k rozvodné síti elektrického proudu. Zdroj vody nebyl zjištěn, odpady nezjištěny, ale pozemky jsou zasíťovány. Zemní plyn není zaveden. V objektu je topení řešeno pravděpodobně kotlem na tuhá paliva nebo kamny. Objekt lze označit jako vhodný k rekonstrukci. Na pozemcích u objektu tvořící areál se nachází náletové dřeviny, je zde zpevněná asfaltová plocha (360 m2). Plot tvoří plotové dílce do ocelových sloupků a část živý plot. Sklon pozemku je rovinatý. K objektu je bezproblémový přístup po zpevněné obecní cestě.

Historie podání
22.05.2019 15:51:53.528 37019002 přihodil na 290.000 CZK