Dům Lipno nad Vltavou

Komerční nemovitost

 Mapa

ID
285018
Číslo jednací
285018
Stav
Vyhlášená
 Dražebník
Dražbyprost s.r.o.
 Zahájení dražby
2018-11-08 14:00:00
 Ukončení dražby
2018-11-08 14:30:00
Čas do zahájení
s
Odhadní cena
1 CZK
Nejnižší podání
4.950.000 CZK
Minimální příhoz
50.000 CZK
Jistota
582.000 CZK

Předmět dražby
- pozemek parc.č. 77/28- zastavěná plocha a nádvoří o výměře 170 m2, součástí je stavba: Lipno nad Vltavou č.p. 89, jiná stavba, stavba stojí na pozemku parc.č. 77/28 - pozemek parc. č. 77/29- ostatní plocha o výměře 76 m2 vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Český Krumlov, na listu vlastnictví č. 674 pro katastrální území Lipno nad Vltavou

Jedná se o řadovou jednopodlažní stavbu typu bungalovu v místní zástavbě totožného charakteru. Stavba je standardního provedení s průměrným opotřebením. V budově jsou dvě provozovny a dva apartmány. Nachází se v Lipně nad Vltavou v blízkosti břehu Lipenské přehrady. V okolí je dostupná veškera občanská vybavenost obce. Dopravní spojení je autobusovou linkou do Českého Krumlova. Jedná se o část v intravilánu obce využívané pro rekreační účely.