Pozemky Kunratice- podíl 1/12

Pozemek

 Mapa

ID
195018
Číslo jednací
195018
Stav
Vyhlášená
 Dražebník
Dražbyprost s.r.o.
 Zahájení dražby
2018-12-19 15:00:00
 Ukončení dražby
2018-12-19 15:30:00
Čas do zahájení
s
Odhadní cena
78.000 CZK
Nejnižší podání
35.000 CZK
Minimální příhoz
2.000 CZK
Jistota
10.000 CZK

Předmět dražby
- podíl o velikosti 1/12 na pozemcích: parc.č. 1868/1- lesní pozemek (výměra 9768 m2) parc.č. 2361/21- trvalý travní porost (výměra 514 m2) parc.č. 2361/27- trvalý travní porost (výměra 1017 m2) parc.č. 2361/43- trvalý travní porost (výměra 912 m2) parc.č. 2522/20- ostatní plocha (výměra 153 m2) vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro hlavní město Praha, Katastrální pracoviště Praha, na listu vlastnictví č. 1880 pro katastrální území Kunratice

Pozemky leží mimo zastavěnou část obce poblíž kruhové křižovatky ulice Vídeňské a Kunratické spojky ve dvou lokalitách. Pozemek pč. 1868/1 je určen k plnění funkce lesa a i územní plán hl.m. Prahy nepředpokládá jeho jiné využití (LR). Pro hospodaření na pozemku existuje lesní hospodářská osnova. Část pozemku je porostlá mladším smíšeným porostem s podrostem, téměř polovina (4.900m2) je bez lesního porostu – pouze křoví. Pozemek je dostupný nezpevněnou místní komunikací. Pozemky pč. 2361/21, 2361/27, 2361/43 a 2522/20 tvoří část neudržovaného zeleného koridoru okolo Olšanského potoka (ZMK – zeleň městská a krajinná). Na této ploše není předpoklad jakékoli zástavby či jiného komerčního využití. Na části ploch je náletový porost. Celková výměra pozemků 12 364 m2.