Dražba ukončena udělením příklepu. Vydražitel 202003003, Nejvyšší podání 420.000 CZK

Pozemky Liberec-Vesec- podíl 1/2

Pozemek

 Mapa

ID
202003
Číslo jednací
64/17
Stav
Ukončená
 Dražebník
Dražbyprost s.r.o.
 Zahájení dražby
2017-07-26 15:45:00
 Ukončení dražby
2017-07-26 16:40:00
Odhadní cena
569.000 CZK
Nejnižší podání
285.000 CZK
Minimální příhoz
5.000 CZK
Jistota
80.000 CZK

Předmět dražby
- podíl o velikosti 1/2 na pozemku parc.č. 581/5- zahrada a na pozemku parc.č. 582/2- zahrada vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, Katastrální pracoviště Liberec 1, na listu vlastnictví č. 927 pro katastrální území Vesec u Liberce.

Pozemky jsou definované územně plánovací dokumentací jako stavební. Celková výměra obou oceňovaných pozemků je 992 m2 (50 m2 + 942 m2). Na pozemku jsou ovocné a okrasné stromy, oplocení tvoří pletivo do ocelových sloupků a z části dřevěný plot s podezdívkou – plot je dožitý, místy chybí dřevěné plaňky. Samotný pozemek je svažitý. K pozemku lze přijet bez problému po zpevněné obecní cestě. Na pozemku se nachází chatka na pozemku ve špatném stavu, z části zděné konstrukce, z části dřevěné s mělkým založením bez izolace. Chatka má sedlovou střechu, krytinu tvoří živičná lepenka, klempířské prvky jsou z plechu s nátěrem. Okna dřevěná, vstupní dveře dřevěné. Dle sdělení osoby přítomné při prohlídce se v chatě nachází z vybavení umyvadlo, záchod. Splašky jsou dle sdělení svedeny do kanalizace napojením na sousední objekt č.p. 331. Voda je do objektu přivedena. Do objektu se nebylo možné podívat, nicméně dle vnějšího ohledání je zřejmé, že stav objektu je špatný a je určen ke kompletní rekonstrukci. Dále se na pozemku nachází dřevěná kolna k uskladnění dřeva a zahradního nářadí. Stav kolny je dožitý. Obě tyto stavby nejsou zkolaudovány a na pozemku jsou vystavěny s největší pravděpodobností jako stavby nepovolené.

Historie podání
26.07.2017 16:34:04.434 202003003 přihodil na 420.000 CZK
26.07.2017 16:33:40.359 202003001 přihodil na 415.000 CZK
26.07.2017 16:29:35.373 202003003 přihodil na 410.000 CZK
26.07.2017 16:28:15.395 202003001 přihodil na 405.000 CZK
26.07.2017 16:27:27.318 202003003 přihodil na 400.000 CZK
26.07.2017 16:26:54.522 202003001 přihodil na 395.000 CZK
26.07.2017 16:26:24.271 202003003 přihodil na 390.000 CZK
26.07.2017 16:24:19.390 202003001 přihodil na 385.000 CZK
26.07.2017 16:23:39.430 202003003 přihodil na 380.000 CZK
26.07.2017 16:21:36.689 202003001 přihodil na 375.000 CZK
26.07.2017 16:21:07.904 202003003 přihodil na 370.000 CZK
26.07.2017 16:15:47.655 202003001 přihodil na 360.000 CZK
26.07.2017 16:14:42.726 202003003 přihodil na 355.000 CZK
26.07.2017 16:14:10.399 202003001 přihodil na 345.000 CZK
26.07.2017 16:12:31.119 202003003 přihodil na 340.000 CZK
26.07.2017 16:12:12.915 202003001 přihodil na 335.000 CZK
26.07.2017 16:10:37.567 202003003 přihodil na 330.000 CZK
26.07.2017 16:04:24.049 202003001 přihodil na 325.000 CZK
26.07.2017 16:02:19.152 202003002 přihodil na 320.000 CZK
26.07.2017 15:53:17.509 202003003 přihodil na 305.000 CZK
26.07.2017 15:51:01.698 202003002 přihodil na 300.000 CZK
26.07.2017 15:47:20.379 202003003 přihodil na 285.000 CZK