Protože do zahájení dražby nebyl zapsán žádný účastník, dražba je ukončena s výsledkem nevydraženo.

Chata Příbram

Rekreační objekt

 Mapa

ID
341181
Číslo jednací
108/17
Stav
Ukončená
 Dražebník
Dražbyprost s.r.o.
 Zahájení dražby
2017-12-06 15:15:00
 Ukončení dražby
2017-12-06 15:15:00
Odhadní cena
320.000 CZK
Nejnižší podání
160.000 CZK
Minimální příhoz
10.000 CZK
Jistota
40.000 CZK

Předmět dražby
- pozemek parc.č. 2272/45- ostatní plocha - pozemek parc.č.4172/5- zastavěná plocha a nádvoří, na pozemku stojí stavba: bez čp/če, bydlení - pozemek parc.č. 4172/60- trvalý travní porost - pozemek parc.č. 4172/66- trvalý travní porost - stavba bez čp/če- bydlení na parcele č. 4172/5 vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Příbram, na listu vlastnictví č. 5560 pro katastrální území Příbram.

Zahrádkářská chata na st.p.č. 4172/5 s pozemky přináležejícími a příslušenstvím, nalézá se v zahrádkářské kolonii Brod, k objektu přináleží venkovní úpravy - oplocení, vrátka, zpevněné plochy, venkovní schody, terasa, přípojka elektro z plastového sloupku, (objekt v současné době odpojen), parkování na přilehlé komunikaci. Jednopodlažní, podsklepený objekt zahrádkářské chaty, zděná stavba, strop nad sklepem nespalný, krov nízký sedlová s krytinou z vlnitého eternitu, žlab, svod, omítky vápenné dvouvrstvé, okna dřevěná běžná, dveře náplňové, podlaha betonová, rozvod elektro. Technický stav - zhoršený, objekt není delší dobu využíván. Venkovní úpravy ve špatném stavu. Porosty neudržované. Zastavěná plocha 19m2. Pozemky 165m2.

Historie podání