Protože do zahájení dražby nebyl zapsán žádný účastník, dražba je ukončena s výsledkem nevydraženo.

Byt 2+1 České Budějovice

Byt

 Mapa

ID
321018
Číslo jednací
321018
Stav
Ukončená
 Dražebník
Dražbyprost s.r.o.
 Zahájení dražby
2018-11-07 15:15:00
 Ukončení dražby
2018-11-07 15:15:00
Odhadní cena
1 CZK
Nejnižší podání
1.400.000 CZK
Minimální příhoz
30.000 CZK
Jistota
311.000 CZK

Předmět dražby
- bytová jednotka č. 1970/8- byt v budově České Budějovice 3, č.p. 1970, byt.dům, LV 8940, na parcele 4604, LV 8940 - podíl o velikosti 5480/75480 na společných částech domu- budově České Budějovice 3, č.p. 1970, byt.dům, LV 8940, na parcele 4604, LV 8940 - podíl o velikosti 5480/75480 na pozemku parc.č. 4604- zastavěná plocha a nádvoří a na pozemku parc.č. 4605- zahrada vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště České Budějovice, na listu vlastnictví č. 8851, 8940 pro katastrální území České Budějovice 3

Byt o výměře 54,8 m2. Byt 2+1. Bytová jednotka standardního provedení s průměrným opotřebením. Nachází se v Českých Budějovicích při veřejné komunikaci Lipenská. V okolí je dostupná veškera občanská vybavenost obce. Dopravní spojení je bezproblémové. Jedná se o část v širším centru města.

Historie podání