Protože do zahájení dražby nebyl zapsán žádný účastník, dražba je ukončena s výsledkem nevydraženo.

Dům Karlovy Vary

Činžovní dům

 Mapa

ID
330018
Číslo jednací
330018
Stav
Ukončená
 Dražebník
Dražbyprost s.r.o.
 Zahájení dražby
2018-11-21 14:30:00
 Ukončení dražby
2018-11-21 14:30:00
Odhadní cena
1 CZK
Nejnižší podání
18.000.000 CZK
Minimální příhoz
500.000 CZK
Jistota
1.145.000 CZK

Předmět dražby
- pozemek parc.č. 2514- zastavěná plocha a nádvoří (výměra 211 m2), součástí je stavba: Karlovy Vary č. p. 1153; objekt k bydlení, stavba stojí na pozemku p. č. 2514 (Způsob ochrany nemovitosti- pam. zóna - budova, pozemek v památkové zóně, pam. rezervace - budova, pozemek v památkové rezervaci) vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Karlovarský kraj, Katastrální pracoviště Karlovy Vary, na listu vlastnictví č. 1414 pro katastrální území Karlovy Vary

Bytový dům je řadový objekt a má celkem 4 nadzemní podlaží. Dům je celkově podsklepený, nachází se zde půda a je zde vybudováno obytné podkroví. Na základě letopočtu uvedeného na objektu byl postaven v roce 1906. Základy má smíšené bez provedených izolací, konstrukce objektu je zděná, tloušťka stěn je 45 cm a stropy jsou trámové s náspem, nad 1.PP klenbové. Střešní krytinu tvoří plech s nátěrem a klempířské prvky jsou plechové pozinkované. Vnější omítky jsou vápenocementové a stavba není zateplena. Jedná se o bytový dům, ve kterém se nachází v 1.NP dva nebytové prostory o výměře 70 m2 resp. 47,45 m2 - celkem nebytové prostory 117,45 m2. V jednotlivých dalších podlažích domu jsou pak situovány vždy dvě bytové jednotky (BJ) - ve 2.NP (z pohledu od schodů vpravo) BJ 3+1 o celkové výměře 97,40 m2; vlevo pak BJ 1+1 o celkové výměře 47,35 m2. Ve 3.NP vpravo BJ 2+1 o celkové výměře 72,00 m2; vlevo pak BJ 2+1 o celkové výměře 72,75 m2. Ve 4.NP vpravo BJ 2+1 o celkové výměře 72,00 m2, vlevo pak BJ 2+1 o celkové výměře 70,10 m2. V podkrovní části domu se nachází dvě bytové jednotky - vpravo BJ 2+1 o celkové výměře 75,05 m2; vlevo BJ 2+1 o celkové výměře 71,15 m2. Výměra všech bytových jednotek je 577,80 m2. Podlahová plocha včetně nebytových prostor činí 695,25 m2. Vnitřní omítky jsou vápenocementové. Okna jsou v části dřevěná zdvojená, ve zbytku domu pak špaletová. Orientace obytných prostor je na severozápad, jihovýchod. V koupelně všech BJ se nachází klasická vana, umyvadlo a WC je vybaveno klasickou toaletou. Jsou zde použity tyto dveře: dřevěné plné, dřevěné prosklené, zárubně jsou ocelové a vchodové dveře jsou dřevěné. Kuchyně jsou vybaveny klasickou kuchyňskou linkou a sporákem. V obytných místnostech bytových jednotek jsou podlahy řešeny převážně standardními krytinami: laminátová plovoucí podlaha, koberce, lino, v kuchyni je podlaha řešena: keramická dlažba, lino, v koupelně je podlaha řešena: keramická dlažba, lino a v chodbě je na podlaze keramická dlažba, koberce, lino. Do domu je zavedena elektřina o napětí 230V a je připojen k rozvodné síti elektrického proudu. Objekt je připojen na vodovodní řad, je napojen na veřejnou kanalizaci a rozvod zemního plynu je připojen. V domě je dálkové ústřední topení a topná tělesa představují závěsné radiátory. Dům je napojen na dálkový ohřev vody. Dům za dobu své životnosti procházel pouze částečnými revitalizacemi, zásadní rekonstrukce, kromě výměny střešního podbití a střešní krytiny, nebyly provedeny. Hlavní konstrukční prvky jsou původní. Bytové jednotky jsou obyvatelné, je zde patrné, že v minulosti procházely částečnými revitalizacemi, nyní jsou spíše zastaralé s dožitými prvky. Sklepní část domu je silně zavlhlá, bylo zde provedeno sejmutí omítek pro lepší odvětrání zdiva - na zdivu jsou patrné mokré mapy. Bytový dům je určen k rekonstrukci. Pozemek, který náleží k objektu, je bez porostů, pozemek není oplocen. Samotný pozemek je rovinatý. K objektu lze přijet bez problému po zpevněné obecní cestě. Je zde omezená možnost parkování v blízkosti objektu. Objekt je postaven ve střední části obce a charakter okolí odpovídá zástavbě bytovými domy. Dostupnost obchodů je úplná - vybavenost obchodními středisky i specializovanými obchody. V místě jsou dostupné základní a střední školy včetně specializovaných zařízení a je zde kompletní vybavenost z hlediska kulturních zařízení. Je zde kompletní vybavenost z hlediska sportovního vyžití, je zde kompletní sestava úřadů a v obci je pobočka České pošty. Dům je postaven v klidné lokalitě bez zdraví ohrožujících vlivů a v docházkové vzdálenosti od objektu je zeleň v podobě parků. Je zde střední nebezpečí výskytu povodně (území tzv. 20leté vody). V místě je zastávka MHD a zastávka dálkových spojů je v docházkové vzdálenosti.

Historie podání