Dražba ukončena udělením příklepu. Vydražitel 88018014, Nejvyšší podání 195.000 CZK

Byt 1+1 Kadaň

Byt

 Mapa

ID
88018
Číslo jednací
88018
Stav
Ukončená
 Dražebník
Dražbyprost s.r.o.
 Zahájení dražby
2018-12-12 14:15:00
 Ukončení dražby
2018-12-12 15:15:00
Odhadní cena
120.000 CZK
Nejnižší podání
60.000 CZK
Minimální příhoz
5.000 CZK
Jistota
15.000 CZK

Předmět dražby
- bytová jednotka č. 1273/23, byt v budově Kadaň, č.p. 1270, 1271, 1272, 1273, byt.dům, LV 5242, na parcele 1864, LV 5242,1865, LV 5242,1866, LV 5242,1867, LV 5242 - podíl o velikosti 224/51142 na společných částech domu- budově Kadaň, č.p. 1270, 1271, 1272, 1273, byt.dům, LV 5242, na parcele 1864, LV 5242,1865, LV 5242,1866, LV 5242,1867, LV 5242 - podíl o velikosti 224/51142 na pozemku parc.č. 1864- zastavěná plocha a nádvoří, č. 1865- zastavěná plocha a nádvoří, č. 1866- zastavěná plocha a nádvoří, č. 1867- zastavěná plocha a nádvoří vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Chomutov, na listu vlastnictví č. 5900 pro katastrální území Kadaň

Byt o velikosti 1+1 sestává z předsíně, kuchyně, pokoje a koupelny s WC. Podlahová plocha bytu činí 22,40 m2. Nachází se v 1. nadzemním podlaží. Vybavení bytu nebylo zjištěno, byt nebyl zpřístupněn. Vstup do bytu ze společných prostor domu je z menší uzamykané chodby, společné s dalším bytem. Předpokládá se zhoršený stav bytu. Svislé nosné konstrukce bytového domu jsou montované ze železobetonových obvodových a stěnových panelů, vodorovné nosné konstrukce tvoří železobetonové stropní panely, založení stavby je na základových pasech z betonu, střecha je plochá s mírným spádem ke střešním vpustím, krytina je z asfaltových svařovaných pásů, klempířské prvky z pozinkovaného plechu, střecha je opatřena bleskosvody, schodiště jsou železobetonová prefabrikovaná s povlaky z PVC, okna jsou plastová s izolačními dvojskly, dveře jsou plné i prosklené do kovových zárubní, vnitřní omítky jsou štukové. Bytový dům má vnitřní rozvod el. proudu, plynu, vody v četně teplé, kanalizace, vytápění je ústřední z dálkového zdroje včetně přípravy teplé vody. Stáří domu je 54 let. Některé konstrukce domu byly již obnoveny např. okna, vstupní dveře, zateplení vnějších povrchů apod. Na domě nejsou patrné statické nebo jiné vážnější stavební závady. Stavební stav bytového domu odpovídá provedeným úpravám a běžné údržbě.

Historie podání
12.12.2018 15:08:09.859 88018014 přihodil na 195.000 CZK
12.12.2018 15:07:00.808 88018007 přihodil na 190.000 CZK
12.12.2018 15:06:29.824 88018014 přihodil na 185.000 CZK
12.12.2018 15:03:58.143 88018007 přihodil na 180.000 CZK
12.12.2018 15:03:38.729 88018014 přihodil na 175.000 CZK
12.12.2018 15:02:48.890 88018007 přihodil na 170.000 CZK
12.12.2018 15:02:08.830 88018014 přihodil na 165.000 CZK
12.12.2018 14:59:30.191 88018007 přihodil na 160.000 CZK
12.12.2018 14:58:35.434 88018014 přihodil na 155.000 CZK
12.12.2018 14:51:25.963 88018007 přihodil na 145.000 CZK
12.12.2018 14:50:56.851 88018014 přihodil na 140.000 CZK
12.12.2018 14:45:08.578 88018007 přihodil na 135.000 CZK
12.12.2018 14:44:09.119 88018006 přihodil na 130.000 CZK
12.12.2018 14:41:20.317 88018007 přihodil na 125.000 CZK
12.12.2018 14:39:55.738 88018005 přihodil na 120.000 CZK
12.12.2018 14:39:17.206 88018004 přihodil na 110.100 CZK
12.12.2018 14:38:12.490 88018014 přihodil na 105.000 CZK
12.12.2018 14:33:58.277 88018007 přihodil na 100.000 CZK
12.12.2018 14:32:19.701 88018006 přihodil na 95.000 CZK
12.12.2018 14:29:56.025 88018007 přihodil na 90.000 CZK
12.12.2018 14:29:17.924 88018015 přihodil na 85.000 CZK
12.12.2018 14:28:04.286 88018007 přihodil na 80.000 CZK
12.12.2018 14:24:53.427 88018015 přihodil na 75.000 CZK
12.12.2018 14:19:27.399 88018001 přihodil na 70.000 CZK
12.12.2018 14:18:41.750 88018014 přihodil na 65.000 CZK
12.12.2018 14:17:21.190 88018008 přihodil na 60.000 CZK