Dražba ukončena udělením příklepu. Vydražitel 255689004, Nejvyšší podání 170.000 CZK

Rodinný dům Zimoř- podíl 1/2

Rodinný dům

 Mapa

ID
255689
Číslo jednací
65/17
Stav
Ukončená
 Dražebník
Dražbyprost s.r.o.
 Zahájení dražby
2017-07-26 14:15:00
 Ukončení dražby
2017-07-26 14:55:00
Odhadní cena
220.000 CZK
Nejnižší podání
110.000 CZK
Minimální příhoz
3.000 CZK
Jistota
30.000 CZK

Předmět dražby
- podíl o velikosti 1/2 na nemovitostech: pozemek parc.č. St. 20- zastavěná plocha a nádvoří, součástí je stavba: Zimoř č.p. 17, rod. dům, stavba stojí na pozemku parc.č. St. 20 pozemek parc.č. 29- zahrada vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Litoměřice, na listu vlastnictví č. 179 pro katastrální území Zimoř.

Jedná se o stavbu situovanou na pozemku čís. parcely St. 20, k.ú. Zimoř. Jedná se o samostatně stojící rodinný dům s dvěma nadzemními podlažími a půdním prostorem. Lze předpokládat, že se v domě nachází 1-2 byty. Jedná se o samostatně stojící dům, svislé nosné konstrukce jsou zděné, střešní konstrukce je sedlová, krov dřevěný, krytinu tvoří pálené tašky, klempířské konstrukce z pozinkovaného plechu, podlahu předpokládám dřevěnou, okna dřevěná špaletová, dveře dřevěné plné, vnitřní i vnější omítky hladké štukované. Lze předpokládat, že je rodinný dům napojen na inženýrské sítě elektrického proudu, v osadě je podle dostupných informací možnost napojení na obecní vodovod. Na pozemku se nachází studna. Přesné stáří se nepodařilo zjistit. Podle konstrukce, užitého materiálu a charakteru stavby lze stáří domu pro účel ocenění odhadovat na více než 90 let. Stavebně-technický stav je podprůměrný, údržba zanedbaná. Průměrné opotřebení bylo stanoveno odhadem na 65 %. Pozemek čís. parcely St. 20, k.ú. Zimoř, je v katastru nemovitostí evidovaný v druhu zastavěná plocha a nádvoří. Jedná se o rovinný pozemek, který je zčásti zastavěn oceňovaným rodinným domem č.p. 17 a navazující vedlejší stavbou stodoly. Zbývající část pozemku je užívána jako zahrada. Pozemek čís. parcely 29, k.ú. Zimoř, je v katastru nemovitostí evidovaný v druhu zahrada se způsobem ochrany zemědělský půdní fond. Pozemek je užíván v souladu se stavem evidovaným v katastru nemovitostí jako zahrada.

Historie podání
26.07.2017 14:48:29.723 255689004 přihodil na 170.000 CZK
26.07.2017 14:47:36.537 255689001 přihodil na 163.000 CZK
26.07.2017 14:45:34.104 255689004 přihodil na 160.000 CZK
26.07.2017 14:44:57.916 255689001 přihodil na 153.000 CZK
26.07.2017 14:44:38.707 255689004 přihodil na 150.000 CZK
26.07.2017 14:44:10.062 255689001 přihodil na 143.000 CZK
26.07.2017 14:43:38.474 255689004 přihodil na 140.000 CZK
26.07.2017 14:40:05.109 255689001 přihodil na 128.000 CZK
26.07.2017 14:39:34.429 255689004 přihodil na 125.000 CZK
26.07.2017 14:38:29.031 255689001 přihodil na 116.000 CZK
26.07.2017 14:36:23.335 255689004 přihodil na 113.000 CZK
26.07.2017 14:29:59.104 255689001 přihodil na 110.000 CZK