Byt 1+1 Bílina

Byt

 Mapa

ID
131018
Číslo jednací
131018
Stav
Vyhlášená
 Dražebník
Dražbyprost s.r.o.
 Zahájení dražby
2018-07-11 15:45:00
 Ukončení dražby
2018-07-11 16:15:00
Čas do zahájení
s
Odhadní cena
170.000 CZK
Nejnižší podání
85.000 CZK
Minimální příhoz
5.000 CZK
Jistota
25.000 CZK

Předmět dražby
- bytová jednotka č. 235/9, byt v budově Pražské Předměstí, č.p. 234, 235, 236, bydlení, LV 7298, na pozemku parc.č. 336/53, LV 7298 - podíl o velikosti 355/19320 na společných částech domu- budově Pražské Předměstí, č.p. 234, 235, 236, bydlení, LV 7298, na pozemku parc.č. 336/53, LV 7298 - podíl o velikosti 355/19320 na pozemku parc.č. 336/53- zastavěná plocha a nádvoří vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Teplice, na listu vlastnictví č. 7376 pro katastrální území Bílina

Byt nebyl zpřístupněn. Předpokládá se zhoršený stavební stav. Byt je situován v bytovém domě č.p. 234, 235, 236 ve 3. nadzemním podlaží sekce č.p. 235. Byt o velikosti 1+1 sestává z předsíně, kuchyně, pokoje, koupelny a WC. Podlahová plocha bytu činí 35,50 m2 (odvozeno z podílu na společných částech domu). Bytový dům pochází cca z roku 1976, jeho stáří je tedy 42 roky. Některé konstrukce domu byly již obnoveny včetně oken a fasády se zateplením. Na domě nejsou patrné statické nebo jiné vážnější stavební závady. Stavební stav domu odpovídá stáří, provedeným stavebním úpravám a běžné údržbě.