Protože do zahájení dražby nebyl zapsán žádný účastník, dražba je ukončena s výsledkem nevydraženo.

Byt 1+kk Praha Žižkov

Byt

 Mapa

ID
254018
Číslo jednací
254018
Stav
Ukončená
 Dražebník
Dražbyprost s.r.o.
 Zahájení dražby
2018-10-25 15:30:00
 Ukončení dražby
2018-10-25 15:30:00
Odhadní cena
1 CZK
Nejnižší podání
1.600.000 CZK
Minimální příhoz
50.000 CZK
Jistota
350.000 CZK

Předmět dražby
- bytová jednotka č. 730/3, byt v budově Žižkov, č. p. 730, bytový dům LV 9989, na pozemku parc.č. 603/1, LV 10314 - podíl o velikosti 2610/92301 na společných částech domu - budově Žižkov, č. p. 730, bytový dům LV 9989, na pozemku parc.č. 603/1, LV 10314 - podíl o velikosti 2610/92301 na pozemku parc.č. 603/1- zastavěná plocha a nádvoří vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro hlavní město Praha, Katastrální pracoviště Praha, na listu vlastnictví č. 10563, 9989, 10314 pro katastrální území Žižkov

Byt o výměře 26,1 m2. Byt 1+kk. Byt se nachází v Městské části Praha 3 - Žižkov, při veřejné komunikaci Cimburkova. V okolí je dostupná veškera občanská vybavenost obce. Dopravní spojení je bezproblémové. Jedná se o část mimo centrum města. Jednotka je kvalitního provedení a je ve standardním stavu přibližně deset roků po rekonstrukci.

Historie podání