Dražba ukončena udělením příklepu. Vydražitel 579069001, Nejvyšší podání 298.000 CZK

Chata Sebuzín, garáž Předlice, movité věci

Rekreační objekt

 Mapa

ID
579069
Číslo jednací
48/17
Stav
Ukončená
 Dražebník
Dražbyprost s.r.o.
 Zahájení dražby
2017-07-12 15:15:00
 Ukončení dražby
2017-07-12 15:45:00
Odhadní cena
594.300 CZK
Nejnižší podání
298.000 CZK
Minimální příhoz
5.000 CZK
Jistota
80.000 CZK

Předmět dražby
1.- pozemek parc.č. 184- zastavěná plocha a nádvoří, součástí je stavba: bez čp/če, garáž, stavba stojí na pozemku parc.č. 184 vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Ústí nad Labem, na listu vlastnictví č. 418 pro katastrální území Předlice 2.- pozemek parc.č. 1459- zastavěná plocha a nádvoří, součástí je stavba: Sebuzín, č.e. 9717, rod.rekr., stavba stojí na pozemku parc.č. 1459 - pozemek parc.č. 1460- trvalý travní porost - pozemek parc.č. 1461- zahrada (pozemky- ochranné pásmo vodního zdroje 2.stupně, rozsáhlé chráněné území, zemědělský půdní fond) vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Ústí nad Labem, na listu vlastnictví č. 153 pro katastrální území Sebuzín horské jízdní kolo zn. Author Modus černo stříbrné barvy, WY0L00310 - dotykový mobilní telefon - osobní automobil Ford KA, SPZ 6U6 2397, rok výroby 2001, VIN: WF0BXXWPRB1B32134

1. Garáž je řadová krajní stavba, tvořící součást pozemku čís. parcely 184, k.ú. Předlice. Dispoziční řešení: Garáž je přízemní stavba, vnitřní dispozice je tvořena jedním garážovým stáním pro osobní automobil. Stáří stavby je cca 45 až 50 let. Garáž je ve velmi špatném stavebně technickém stavu, vnější omítky jsou ve značném rozsahu opadané a obnažené zdivo je zejména na zadní straně narušeno povětrností, římsa zadní strany je narušena prorůstající vegetací, konstrukční prvky jsou devastovány násilnými vniknutími do stavby, chybí vrata, vybavení stavby včetně vnitřních instalací zcela chybí, v interiéru se nachází větší množství blíže neurčeného odpadu. Garáž je ve stavu, kdy ji nelze bez provedení rozsáhlých stavebních prací užívat. Pozemek, o výměře 20 m2, jde o stavební pozemek převážně zastavěný garáží bez č.p./č.e. Pozemek je rovinné konfigurace. Pozemek je přístupný z okolních veřejně přístupného pozemku, ulice Marxova, ve vlastnictví Statutárního města Ústí nad Labem. 2. Rekreační chata č.e. 9717 je samostatně stojící stavba tvořící součást pozemku čís. parcely 1459, k.ú. Sebuzín. Dům má přízemí, podkroví. - v přízemí je chodba se schodištěm do podkroví, obytná místnost, kuchyně s jídelním koutem, záchod se sprchovým koutem - v podkroví je chodba se schodištěm do přízemí, tři ložnice. Konstrukční řešení a vybavení: Stavba má svislé nosné konstrukce zděné ze smíšeného zdiva kámen+ cihla, se založením na kamenných a betonových základech, stropy jsou dřevěné s podhledem, v podkroví s podhledem, střecha je pultová a s krytinou z asfaltových izolačních pásů, klempířské prvky jsou z pozinkovaného plechu, schodiště je dřevěné, podlahy jsou betonové opatřené plovoucí laminátovou krytinou, v koupelně keramická dlažba, vnitřní omítky jsou vápenné, vnější omítky jsou hrubé, okna jsou dřevěná zdvojená, dveře jsou dřevěné do dřevěných zárubní. Ve vybavení koupelny je sprchový kout, umyvadlo, záchod. Dle vybavení se dá předpokládat, že chata má přípojku el. proudu, vody, kanalizaci svedenou do vlastní žumpy, topení je lokální s krbem (další nelze blíže specifikovat). Stáří stavby cca 47 let. Chata je v probíhající a nedokončené rekonstrukci, dlouhodobě nevyužívaná, neudržovaná, její stavebně-technický stav odpovídá stáří, provedeným úpravám a zaostávající údržbě. Podlahová plocha 82 m2. Na pozemcích se dále nachází oplocení, přípojky vody, elektrické energie, oplocení, venkovní schody, opěrné zídky. Výměra pozemků cca 2 100m2.

Historie podání
12.07.2017 15:32:33.216 579069001 přihodil na 298.000 CZK