Dražba ukončena udělením příklepu. Vydražitel 126018001, Nejvyšší podání 53.000 CZK

Zemědělský pozemek Spomyšl

Pozemek

 Mapa

ID
126018
Číslo jednací
126018
Stav
Ukončená
 Dražebník
Dražbyprost s.r.o.
 Zahájení dražby
2018-07-25 15:45:00
 Ukončení dražby
2018-07-25 16:15:00
Odhadní cena
100.000 CZK
Nejnižší podání
50.000 CZK
Minimální příhoz
3.000 CZK
Jistota
15.000 CZK

Předmět dražby
- pozemek parc.č. 366/10- orná půda o výměře 2904 m2 vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Mělník, na listu vlastnictví č. 46 pro katastrální území Spomyšl

Pozemek je užíván jako zemědělský pozemek, s plochou 2.904 m2. Plocha pozemku je dle územního plánu regulovaná jako zemědělské pozemky. Pozemek je bez porostů a není oplocený. Samotný pozemek je rovinatý. Přístup k pozemku je bezproblémový po zpevněné obecní cestě.

Historie podání
25.07.2018 15:45:33.099 126018001 přihodil na 53.000 CZK