Byt 1+kk Ústí nad Labem

Byt

 Mapa

ID
109018
Číslo jednací
109018
Stav
Smazána
 Dražebník
Dražbyprost s.r.o.
 Zahájení dražby
2019-01-09 14:30:00
 Ukončení dražby
2019-01-09 15:00:00
Odhadní cena
360.000 CZK
Nejnižší podání
455.000 CZK
Minimální příhoz
3.000 CZK
Jistota
60.000 CZK

Předmět dražby
- bytová jednotka č. 3210/22, byt v budově Severní Terasa č. p. 3210, bytový dům, LV 332, na pozemku parc.č. 176/188, LV 332 - podíl o velikosti 202/15971 na společných částech domu- budově Severní Terasa č. p. 3210, bytový dům, LV 332, na pozemku parc.č. 176/188, LV 332 - podíl o velikosti 202/15971 na pozemku parc.č. 176/188- zastavěná plocha a nádvoří vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Ústí nad Labem, na listu vlastnictví č. 823 pro katastrální území Dobětice

Byt nebyl zpřístupněn. Byt pravděpodobně o velikosti 1+kk sestává z předsíně, komory, pokoje s kuchyňským koutem, koupelny, WC. Podlahová plocha bytu činí 20,20 m2 (odvozeno z velikosti podílu). Byt v 5. nadzemním podlaží. Vybavení bytu podle sdělení: sprchový kout, umyvadlo, záchod, topná tělesa, kuchyňská linka, elektrický sporák se sklo-keramickou deskou vnitřní dveře, dále vnitřní instalace elektrického proudu, vody, kanalizace, tepla a teplé užitkové vody apod. Podlahy bytu jsou opatřeny povlaky z PVC. Stavební stav bytu nebyl zjištěn. Byt je situován v samostatně stojícím bytovém domě č.p. 3210. Konstrukční řešení domu: Svislé nosné konstrukce bytového domu jsou montované ze železobetonových obvodových a stěnových panelů, vodorovné nosné konstrukce tvoří železobetonové stropní panely, založení stavby je na základových pasech z betonu, střecha je plochá s mírným spádem ke střešním vpustím, krytina je z asfaltových svařovaných pásů, klempířské prvky z pozinkovaného plechu, střecha je opatřena bleskosvody, schodiště jsou železobetonová prefabrikovaná s teracovou úpravou, okna jsou plastová s izolačními dvojskly, dveře jsou plné i prosklené do kovových zárubní, vnitřní omítky jsou štukové. Bytový dům má vnitřní rozvod el. proudu, plynu, vody včetně teplé a kanalizace, vytápění je ústřední dálkové , včetně přípravy teplé vody. V bytovém domě je výtah. Společné prostory domu a prostor před vstupy do domu je hlídán kamerovým systémem. Bytový dům podle informace z archivu Stavebního úřadu Statutárního města Ústí nad Labem pochází z roku 1989, jeho stáří ke dni ocenění je tedy 29 let. Některé konstrukce domu byly již obnoveny, např. původní dřevěná okna byla nahrazena plastovými s izolačním prosklením, byly vyměněny vstupní dveře, upraveny vstupní prostory apod. Na domě nejsou patrné statické nebo jiné vážnější stavební závady. Stavební stav domu odpovídá stáří, provedeným stavebním úpravám a běžné údržbě.