Protože do zahájení dražby nebyl zapsán žádný účastník, dražba je ukončena s výsledkem nevydraženo.

Provozní areál Český Krumlov

Komerční nemovitost

 Mapa

ID
165018
Číslo jednací
165018
Stav
Ukončená
 Dražebník
Dražbyprost s.r.o.
 Zahájení dražby
2018-10-10 14:00:00
 Ukončení dražby
2018-10-10 14:00:00
Odhadní cena
19.045.800 CZK
Nejnižší podání
14.000.000 CZK
Minimální příhoz
100.000 CZK
Jistota
840.000 CZK

Předmět dražby
Obchodní závod (podnik) je v souladu s ust. § 502 občanského zákoníku organizovaným souborem jmění, který podnikatel vytvořil a který z jeho vůle slouží k provozování jeho činnosti, přičemž se má za to, že závod tvoří vše, co zpravidla souží k jeho provozu. Předmětem dražby je majetek dlužníka spol.“ Pneu servis Internacional, spol. s r. o.“, IČ: 15789276, který byl sepsán insolvenčním správcem v soupisu majetkové podstaty dlužníka: 1. Nemovité věci: - pozemek parc.č. St. 1426- zastavěná plocha a nádvoří (výměra 987 m2), součástí je stavba: Latrán č. p. 168, průmyslový objekt, stavba stojí na pozemku parc.č. St. 1426 - pozemek parc.č. St. 2705- zastavěná plocha a nádvoří (výměra 357 m2), součástí je stavba: bez č.p./č.e., jiná stavba, stavba stojí na pozemku parc.č. St. 2705 - pozemek parc.č. 832/3- ostatní plocha (výměra 3184 m2) - pozemek parc.č. 1488/10- ostatní plocha (výměra 16 m2) vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Český Krumlov, na listu vlastnictví č. 3577 pro katastrální území Český Krumlov V souladu s ust. § 167 a ust. § 285 zák. č. 182/2006 Sb., insolvenční zákon, ve znění násl. změn a doplňků, všechna omezení vlastnického práva zapsaná v části C na listu vlastnictví č. 3577 pro katastrální území Český Krumlov na nemovitostech zpeněžením provedenou dražbou zanikají (Zástavní právo smluvní, Zástavní právo zákonné, Exekuční příkaz k prodeji nemovitosti, Zákaz zcizení). 2. Movité věci - 2 ks zouvačka kol, demontážní stroj nákladní, rovnačka, bruska (velký stroj), vysokozdvižný vozík, 3 ks vyvažovací stroj, rotační kompresor, 2 ks roztahovák pneu, káď na duše, termopress, termopress na duše, obrušovačka pneu, 2 ks navalovačka, nástřiková kabina, forma na protektor, bruska, 3 ks vozíky (rudlik), prohlížečka, 11 ks protektor lis, vulkalizační forma 215/55 R16, 8 ks forma do lisu, 1 ks protektor lis, 3 ks protektor lis, osobní zouvačka kol, stůl, zboží 3. Pohledávky - Velkoobchod pneu V. Máca, Overtrade s.r.o., Jiří Portlík, Josef Drnec, AUTO CENTRUM TOTH s.r.o., Petr Batěk Auto B.A.P. 4. Zaměstnanci - prodavačka pneumatik, dělník ve výrobě, dělník ve výrobě, uklízečka, dělník ve skladu, účetní, dělník v servisu, dělník ve výrobě, skladník, údržba provozu výroby protektorů

Majetková specifikace, hodnota majetku a popis majetku spol. "Pneu servis Internacional, spol. s r. o.“, IČ: 15789276, je obsažena ve znaleckém posudku číslo 12/249/2017, který byl zpracován soudním znalcem Ing. Františkem Svobodným, aktualizovaným Doložkou. (Nemovité věci: Stavby jsou ze 70.let v odpovídajícím stavebnětechnickém stavu. Ve dvoře je zčásti zpevněná plocha. Nemovité věci se nacházejí v průmyslové části Českého Krumlova, po levé straně výpadovky na Lipno. Areál je zasíťován, je dobře přístupný. Podle územního plánu jde o území pro výrobu, skladů a ostatních pracovních aktivit. Movité věci: Stav strojů a manipulačních prostředků vykazuje známky značné opotřebovanosti, nebyly provedeny zkoušky funkčnosti, linka na protektory jevila známky dlouhodobého neprovozování.)

Historie podání