Dražba ukončena udělením příklepu. Vydražitel 76018002, Nejvyšší podání 400.000 CZK

Rodinný dům Ústí nad Labem- Střekov- podíl 1/2

Rodinný dům

 Mapa

ID
76018
Číslo jednací
76018
Stav
Ukončená
 Dražebník
Dražbyprost s.r.o.
 Zahájení dražby
2018-06-20 15:45:00
 Ukončení dražby
2018-06-20 16:35:00
Odhadní cena
580.000 CZK
Nejnižší podání
290.000 CZK
Minimální příhoz
5.000 CZK
Jistota
80.000 CZK

Předmět dražby
- podíl o velikosti 1/2 na nemovitostech: pozemek parc.č. 1798- zastavěná plocha a nádvoří, součástí je stavba: Střekov č. p. 890, rodinný dům, stavba stojí na pozemku parc.č. 1798, Včetně příslušenství vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Ústí nad Labem, na listu vlastnictví č. 1430 pro katastrální území Střekov

Prohlídka domu nebyla umožněna. Vnitřní dispozici domu se pro neumožnění prohlídky nepodařilo zjistit. Lze předpokládat, že vnitřní dispozice domu je tvořena 1.PP (suterén), 1.NP (přízemí), 2.NP (1.patro) a půdou, dle údajů z RUIAN (registru územní identifikace adres a nemovitostí) je uvedena jedna bytová jednotka s příslušenstvím, dle velikosti domu a odborného odhadu se dají předpokládat alespoň dvě bytové jednotky o minimální velikosti 3+1, dispozice domu sestává(odhadem): - v 1.PP (suterénu) z chodby se schodištěm, sklepní místnosti - v 1.NP (přízemí) z chodby se schodištěm, bytové jednotky 3+1, - v 2.NP (1.patře) z chodby se schodištěm, bytové jednotky 3+1, - půdy. Popis vychází z údajů zjištěných při obhlídce zvnějšku, je pouze orientační při předpokládaném rozsahu konstrukcí a vybavení, popřípadě při využití údajů RUIAN (registru územní identifikace adres a nemovitostí). Stavba má svislé nosné konstrukce zděné ze smíšeného zdiva kámen+ cihla, se založením na kamenných a betonových základech, stropy jsou dřevěné s podhledem, v podkroví s podhledem, střecha je sedlová, s krytinou z eternitových šablon, klempířské prvky jsou z pozinkovaného plechu, schodiště kamenné i dřevěné, podlahy jsou betonové i prkenné, vnitřní omítky jsou vápenné, vnější omítky jsou hrubé, okna jsou dřevěná zdvojená i plastová, dveře jsou dřevěné do dřevěných zárubní. Dům má vnitřní rozvod vody, kanalizace, elektrické energie, možnost připojení na plyn, topení je lokální (další nelze blíže specifikovat). Stáří a stavební stav: Přesné stáří stavby se nepodařilo zjistit, bylo stanoveno odborným odhadem a to s přihlédnutím k použitým materiálům na rok 1930, její stáří činí ke dni ocenění 88 let. Dům není zřejmě obýván, je udržovaný pouze podprůměrně, jeho stavebně-technický stav odpovídá stáří a možným v minulosti provedeným úpravám. Ostatní vedlejší stavby a venkovní úpravy: Na pozemku se nacházejí přípojky inženýrských sítí – vody, kanalizace, elektrické energie, zpevněné plochy. Pozemek o výměře 173 m2.

Historie podání
20.06.2018 16:28:28.344 76018002 přihodil na 400.000 CZK
20.06.2018 16:27:29.313 76018001 přihodil na 365.000 CZK
20.06.2018 16:24:07.966 76018002 přihodil na 360.000 CZK
20.06.2018 16:23:34.365 76018001 přihodil na 345.000 CZK
20.06.2018 16:19:13.363 76018002 přihodil na 340.000 CZK
20.06.2018 16:18:36.013 76018001 přihodil na 315.000 CZK
20.06.2018 16:14:17.783 76018002 přihodil na 310.000 CZK
20.06.2018 16:05:45.426 76018001 přihodil na 295.000 CZK
20.06.2018 16:02:37.594 76018002 přihodil na 290.000 CZK