Dražba ukončena udělením příklepu. Vydražitel 209018003, Nejvyšší podání 13.000 CZK

Stavební pozemek Tuhaň- podíl 1/6

Pozemek

 Mapa

ID
209018
Číslo jednací
209018
Stav
Ukončená
 Dražebník
Dražbyprost s.r.o.
 Zahájení dražby
2019-02-20 14:30:00
 Ukončení dražby
2019-02-20 15:25:00
Odhadní cena
23.000 CZK
Nejnižší podání
5.950 CZK
Minimální příhoz
200 CZK
Jistota
1.500 CZK

Předmět dražby
- podíl o velikosti 1/6 na nemovitostech: pozemek parc.č. St. 38- zastavěná plocha a nádvoří (výměra 247 m2, způsob využití- zbořeniště) vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Mělník, na listu vlastnictví č. 226 pro katastrální území Tuhaň

Pozemek je stavební, s plochou 247 m2. Plocha pozemku je dle územního plánu regulovaná jako bydlení v rodinných domech - venkovské. Pozemek je bez porostů a oplocení tvoří pletivo do ocelových sloupků, z části dřevěný plot, z části zděný plot. Samotný pozemek je rovinatý. K pozemku je bezproblémový přístup po zpevněné obecní cestě. Součástí je zděný přístřešek, u kterého nebyla dokončena demolice (byl součástí demoličního výměru). Na pozemku leží stavební buňka. Pozemek je umístěn v jižní části obce a charakter okolí odpovídá zástavbě rodinnými domy se zahradami. Omezení vlastnického práva: věcné břemeno užívání-dle informací uživatele pozemku zaniklo.

Historie podání
20.02.2019 15:18:53.718 209018003 přihodil na 13.000 CZK
20.02.2019 15:17:28.169 209018001 přihodil na 12.500 CZK
20.02.2019 15:12:41.875 209018003 přihodil na 12.000 CZK
20.02.2019 15:12:19.220 209018001 přihodil na 11.400 CZK
20.02.2019 15:09:22.133 209018003 přihodil na 11.000 CZK
20.02.2019 15:06:59.347 209018001 přihodil na 10.600 CZK
20.02.2019 15:03:17.396 209018003 přihodil na 10.400 CZK
20.02.2019 14:59:25.700 209018001 přihodil na 10.200 CZK
20.02.2019 14:56:32.126 209018003 přihodil na 10.000 CZK
20.02.2019 14:54:42.792 209018002 přihodil na 9.000 CZK
20.02.2019 14:50:09.718 209018001 přihodil na 8.200 CZK
20.02.2019 14:43:52.984 209018002 přihodil na 8.000 CZK
20.02.2019 14:40:57.911 209018001 přihodil na 7.200 CZK
20.02.2019 14:38:55.479 209018002 přihodil na 7.000 CZK
20.02.2019 14:36:50.539 209018001 přihodil na 6.700 CZK
20.02.2019 14:33:42.125 209018002 přihodil na 6.500 CZK
20.02.2019 14:30:50.231 209018003 přihodil na 6.000 CZK