Sklep Dyjákovičky

Jiná práva

 Mapa

ID
204018
Číslo jednací
204018
Stav
Vyhlášená
 Dražebník
Dražbyprost s.r.o.
 Zahájení dražby
2019-04-10 14:15:00
 Ukončení dražby
2019-04-10 14:45:00
Čas do zahájení
s
Odhadní cena
33.420 CZK
Nejnižší podání
17.000 CZK
Minimální příhoz
500 CZK
Jistota
5.000 CZK

Předmět dražby
- pozemek parc.č. 738- zastavěná plocha a nádvoří (výměra 26 m2), součástí je stavba: bez čp/če, jiná stavba, stavba stojí na pozemku parc.č. 738 vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Znojmo, na listu vlastnictví č. 543 pro katastrální území Dyjákovičky

Pozemek je lokalizován asi 2,5 km jihozápadně od obce Dyjákovičky v rekreační oblasti. V okolí pozemku se vyskytuje rekreační zástavba a především vinné sklepy. V obci jsou vedeny veškeré inženýrské sítě, v dosahu je pouze elektřina. Příjezd k pozemku je po zpevněné obecní komunikaci. Parkovací možnosti jsou dobré. V obci je minimální občanská vybavenost, v místě není dostupná. V obci se nachází zastávka autobusu, vzdálenost více než 1 km. Pozemek parc. č. 738 o výměře 26 m2 je v katastru nemovitostí veden jako zastavěná plocha a nádvoří. Na pozemku se nachází ruina lisovny a vstup do zemního sklepa. Stavba lisovny je ve zcela dezolátním stavu – střecha propadlá dovnitř, obvodové zdivo vyboulené, poškozené, chybějící, předpokládá se kompletní odstranění trosek stavby. Stavba je nezaměřitelná. Zemní sklep je zděný cihlový klenbový vinný sklep, odhadované stáří minimálně 100 let. Klenby jsou místy porušené a vyžadují opravy. Neklenuté chodby jsou z části zřícené, nepřístupné, zaměření bylo možné pouze v dostupných částech sklepa. Obestavěný prostor činí asi 52 m2. Dle územního plánu obce Dyjákovičky se jedná o plochy rekreace.