Dražba ukončena udělením příklepu. Vydražitel 213018023, Nejvyšší podání 3.530.000 CZK

Zemědělské pozemky Mělnicko

Pozemek

 Mapa

ID
213018
Číslo jednací
213018
Stav
Ukončená
 Dražebník
Dražbyprost s.r.o.
 Zahájení dražby
2018-12-20 15:00:00
 Ukončení dražby
2018-12-20 16:00:00
Odhadní cena
377.000 CZK
Nejnižší podání
189.000 CZK
Minimální příhoz
10.000 CZK
Jistota
50.000 CZK

Předmět dražby
- pozemek parc.č. 794- orná půda (výměra 6680 m2) vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Mělník, na listu vlastnictví č. 624 pro katastrální území Malý Újezd - pozemek parc.č. 162/3- orná půda (výměra 7897 m2) vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Mělník, na listu vlastnictví č. 853 pro katastrální území Skuhrov u Mělníka

Pozemky jsou obhospodařovány a užívány jako zemědělské pozemky. Na pozemcích nejsou trvalé porosty a nejsou oplocené. Samotné pozemky jsou mírně svažité. Přístup k pozemkům je přes soukromý pozemek cizího subjektu - věcné břemeno ve prospěch majitele oceňovaného objektu není zřízeno. Poloha pozemků je v nezastavěné části obce.

Historie podání
20.12.2018 15:51:44.158 213018023 přihodil na 3.530.000 CZK
20.12.2018 15:50:17.855 213018021 přihodil na 3.510.000 CZK
20.12.2018 15:49:38.338 213018023 přihodil na 3.500.000 CZK
20.12.2018 15:48:11.614 213018021 přihodil na 3.310.000 CZK
20.12.2018 15:40:00.862 213018023 přihodil na 3.300.000 CZK
20.12.2018 15:39:21.102 213018004 přihodil na 3.100.000 CZK
20.12.2018 15:38:20.182 213018012 přihodil na 3.075.000 CZK
20.12.2018 15:37:35.511 213018023 přihodil na 3.050.000 CZK
20.12.2018 15:36:11.974 213018012 přihodil na 3.020.000 CZK
20.12.2018 15:33:54.804 213018023 přihodil na 3.010.000 CZK
20.12.2018 15:30:34.941 213018012 přihodil na 2.900.000 CZK
20.12.2018 15:29:27.253 213018023 přihodil na 2.800.000 CZK
20.12.2018 15:28:57.932 213018012 přihodil na 2.660.000 CZK
20.12.2018 15:27:53.987 213018023 přihodil na 2.650.000 CZK
20.12.2018 15:26:59.742 213018004 přihodil na 2.500.000 CZK
20.12.2018 15:25:31.807 213018023 přihodil na 2.400.000 CZK
20.12.2018 15:25:17.452 213018013 přihodil na 2.210.000 CZK
20.12.2018 15:24:11.213 213018004 přihodil na 2.200.000 CZK
20.12.2018 15:23:30.668 213018021 přihodil na 2.150.000 CZK
20.12.2018 15:22:04.542 213018004 přihodil na 2.100.000 CZK
20.12.2018 15:21:33.611 213018012 přihodil na 2.000.000 CZK
20.12.2018 15:21:06.159 213018023 přihodil na 1.900.000 CZK
20.12.2018 15:20:54.249 213018021 přihodil na 1.750.000 CZK
20.12.2018 15:20:06.149 213018012 přihodil na 1.700.000 CZK
20.12.2018 15:19:17.963 213018013 přihodil na 1.660.000 CZK
20.12.2018 15:18:29.383 213018023 přihodil na 1.650.000 CZK
20.12.2018 15:17:47.763 213018021 přihodil na 1.610.000 CZK
20.12.2018 15:13:00.892 213018012 přihodil na 1.600.000 CZK
20.12.2018 15:12:10.461 213018013 přihodil na 1.510.000 CZK
20.12.2018 15:10:57.453 213018023 přihodil na 1.500.000 CZK
20.12.2018 15:10:54.780 213018013 přihodil na 1.410.000 CZK
20.12.2018 15:08:28.126 213018004 přihodil na 1.400.000 CZK
20.12.2018 15:08:02.239 213018023 přihodil na 1.350.000 CZK
20.12.2018 15:07:30.277 213018003 přihodil na 1.220.000 CZK
20.12.2018 15:07:05.386 213018022 přihodil na 1.210.000 CZK
20.12.2018 15:06:02.918 213018023 přihodil na 1.200.000 CZK
20.12.2018 15:05:44.524 213018022 přihodil na 1.110.000 CZK
20.12.2018 15:04:03.386 213018005 přihodil na 1.100.000 CZK
20.12.2018 15:02:57.798 213018004 přihodil na 1.000.000 CZK
20.12.2018 15:02:42.930 213018024 přihodil na 900.000 CZK
20.12.2018 15:02:21.485 213018028 přihodil na 666.666 CZK
20.12.2018 15:02:07.973 213018024 přihodil na 600.000 CZK
20.12.2018 15:02:05.668 213018028 přihodil na 555.555 CZK
20.12.2018 15:01:59.528 213018002 přihodil na 520.000 CZK
20.12.2018 15:01:42.526 213018005 přihodil na 500.000 CZK
20.12.2018 15:01:32.555 213018017 přihodil na 400.000 CZK
20.12.2018 15:01:32.512 213018028 přihodil na 333.333 CZK
20.12.2018 15:01:15.166 213018023 přihodil na 300.000 CZK
20.12.2018 15:01:02.088 213018028 přihodil na 222.222 CZK
20.12.2018 15:01:01.490 213018002 přihodil na 210.000 CZK
20.12.2018 15:00:36.694 213018005 přihodil na 200.000 CZK