Zemědělské pozemky Mělnicko

Pozemek

 Mapa

ID
213018
Číslo jednací
213018
Stav
Vyhlášená
 Dražebník
Dražbyprost s.r.o.
 Zahájení dražby
2018-12-20 15:00:00
 Ukončení dražby
2018-12-20 15:30:00
Čas do zahájení
s
Odhadní cena
377.000 CZK
Nejnižší podání
189.000 CZK
Minimální příhoz
10.000 CZK
Jistota
50.000 CZK

Předmět dražby
- pozemek parc.č. 794- orná půda (výměra 6680 m2) vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Mělník, na listu vlastnictví č. 624 pro katastrální území Malý Újezd - pozemek parc.č. 162/3- orná půda (výměra 7897 m2) vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Mělník, na listu vlastnictví č. 853 pro katastrální území Skuhrov u Mělníka

Pozemky jsou obhospodařovány a užívány jako zemědělské pozemky. Na pozemcích nejsou trvalé porosty a nejsou oplocené. Samotné pozemky jsou mírně svažité. Přístup k pozemkům je přes soukromý pozemek cizího subjektu - věcné břemeno ve prospěch majitele oceňovaného objektu není zřízeno. Poloha pozemků je v nezastavěné části obce.