Dražba ukončena udělením příklepu. Vydražitel 16019002, Nejvyšší podání 19.000 CZK

Garáž Nové Město pod Smrkem- podíl 1/2

Jiná práva

 Mapa

ID
16019
Číslo jednací
16019
Stav
Ukončená
 Dražebník
Dražbyprost s.r.o.
 Zahájení dražby
2019-03-20 14:15:00
 Ukončení dražby
2019-03-20 15:00:00
Odhadní cena
6.700 CZK
Nejnižší podání
6.700 CZK
Minimální příhoz
200 CZK
Jistota
2.000 CZK

Předmět dražby
- podíl o velikosti 1/2 na pozemku parc.č. 200- zastavěná plocha a nádvoří (18 m2), součástí je stavba: Nové Město pod Smrkem č. ev. 105; garáž, stavba stojí na pozemku parc.č. 200 vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, Katastrální pracoviště Frýdlant, na listu vlastnictví č. 828 pro katastrální území Nové Město pod Smrkem

Garáž je přízemní stavbou, má jedno nadzemní podlaží, bez podzemního podlaží a nemá podsklepení. Objekt byl postaven odhadem v roce 1980. Základy jsou tvořeny z betonu s izolací, objekt je zděné konstrukce, stěny mají tloušťku 30 cm a stropy jsou z dřevěných trámů. Střecha je pultová, střešní krytina je tvořena živičnou lepenkou, s klempířskými prvky, které jsou pozinkované. Vnější omítky jsou břízolitové a zateplení pláště není provedeno. Zastavěná plocha je 18 m2. Podlahová plocha je o rozloze 15,00 m2. Objekt má vápenocementové vnitřní omítky. V objektu nejsou okna. Vrata do garáže jsou kovová dvoukřídlá a podlaha je tvořena cementovým potěrem. V garáži je zavedena elektřina o napětí 230V a dodávky zajišťuje rozvodná síť elektrického proudu. Vodovod není zaveden, odpadní vody nejsou v objektu řešeny. Stěny jsou bez vad, střecha je bez vad, okna v objektu chybí, podlahy v objektu jsou bez závad, vybavení v objektu chybí a v objektu jsou rozvody bez vad. Garáž je v dobrém stavu. Pozemek je rovinatý. K objektu lze přijet bez problému po zpevněné obecní cestě.

Historie podání
20.03.2019 14:50:27.574 16019002 přihodil na 19.000 CZK
20.03.2019 14:48:53.464 16019004 přihodil na 18.000 CZK
20.03.2019 14:45:43.071 16019001 přihodil na 17.200 CZK
20.03.2019 14:45:04.388 16019004 přihodil na 17.000 CZK
20.03.2019 14:43:30.290 16019002 přihodil na 16.200 CZK
20.03.2019 14:42:48.781 16019004 přihodil na 16.000 CZK
20.03.2019 14:41:26.446 16019002 přihodil na 15.000 CZK
20.03.2019 14:39:33.039 16019004 přihodil na 12.000 CZK
20.03.2019 14:38:25.390 16019002 přihodil na 11.200 CZK
20.03.2019 14:37:26.953 16019004 přihodil na 11.000 CZK
20.03.2019 14:35:42.929 16019001 přihodil na 10.400 CZK
20.03.2019 14:35:31.805 16019001 přihodil na 10.200 CZK
20.03.2019 14:34:14.373 16019004 přihodil na 10.000 CZK
20.03.2019 14:33:23.067 16019002 přihodil na 9.400 CZK
20.03.2019 14:32:55.575 16019004 přihodil na 9.000 CZK
20.03.2019 14:29:14.528 16019001 přihodil na 8.200 CZK
20.03.2019 14:27:04.273 16019004 přihodil na 8.000 CZK
20.03.2019 14:20:58.773 16019002 přihodil na 6.900 CZK
20.03.2019 14:17:29.901 16019001 přihodil na 6.700 CZK