Garáž Nové Město pod Smrkem- podíl 1/2

Jiná práva

 Mapa

ID
16019
Číslo jednací
16019
Stav
Vyhlášená
 Dražebník
Dražbyprost s.r.o.
 Zahájení dražby
2019-03-20 14:15:00
 Ukončení dražby
2019-03-20 14:45:00
Čas do zahájení
s
Odhadní cena
6.700 CZK
Nejnižší podání
6.700 CZK
Minimální příhoz
200 CZK
Jistota
2.000 CZK

Předmět dražby
- podíl o velikosti 1/2 na pozemku parc.č. 200- zastavěná plocha a nádvoří (18 m2), součástí je stavba: Nové Město pod Smrkem č. ev. 105; garáž, stavba stojí na pozemku parc.č. 200 vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, Katastrální pracoviště Frýdlant, na listu vlastnictví č. 828 pro katastrální území Nové Město pod Smrkem

Garáž je přízemní stavbou, má jedno nadzemní podlaží, bez podzemního podlaží a nemá podsklepení. Objekt byl postaven odhadem v roce 1980. Základy jsou tvořeny z betonu s izolací, objekt je zděné konstrukce, stěny mají tloušťku 30 cm a stropy jsou z dřevěných trámů. Střecha je pultová, střešní krytina je tvořena živičnou lepenkou, s klempířskými prvky, které jsou pozinkované. Vnější omítky jsou břízolitové a zateplení pláště není provedeno. Zastavěná plocha je 18 m2. Podlahová plocha je o rozloze 15,00 m2. Objekt má vápenocementové vnitřní omítky. V objektu nejsou okna. Vrata do garáže jsou kovová dvoukřídlá a podlaha je tvořena cementovým potěrem. V garáži je zavedena elektřina o napětí 230V a dodávky zajišťuje rozvodná síť elektrického proudu. Vodovod není zaveden, odpadní vody nejsou v objektu řešeny. Stěny jsou bez vad, střecha je bez vad, okna v objektu chybí, podlahy v objektu jsou bez závad, vybavení v objektu chybí a v objektu jsou rozvody bez vad. Garáž je v dobrém stavu. Pozemek je rovinatý. K objektu lze přijet bez problému po zpevněné obecní cestě.