Garáž Ústí nad Labem

Jiná práva

 Mapa

ID
222018
Číslo jednací
222018
Stav
Vyhlášená
 Dražebník
Dražbyprost s.r.o.
 Zahájení dražby
2019-03-06 14:45:00
 Ukončení dražby
2019-03-06 15:15:00
Čas do zahájení
s
Odhadní cena
130.000 CZK
Nejnižší podání
65.000 CZK
Minimální příhoz
1.000 CZK
Jistota
18.000 CZK

Předmět dražby
- pozemek parc.č. 1495/7- zastavěná plocha a nádvoří (výměra 20 m2), součástí je stavba: Klíše č. ev. 3519- garáž, stavba stojí na pozemku parc.č. 1495/7 vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Ústí nad Labem, na listu vlastnictví č. 373 pro katastrální území Klíše

Garáž se nachází na území města Ústí nad Labem, městské části Ústí nad Labem – Klíše, v ulici Kekulova, ve skupině řadových garáží. Lokalita je dobře dostupná hromadnou městskou dopravou. V lokalitě je rozvod elektrického proudu, vody, plynu a kanalizace. Garáž č.e. 3519 je řadová vnitřní stavba, tvořící součást pozemku čís. parcely 1495/7, k.ú. Klíše. Garáž je přízemní stavba, vnitřní dispozice je tvořena jedním garážovým stáním pro osobní automobil. Garáž je tradiční zděné konstrukce se založením na betonových základových pasech bez izolace proti zemní vlhkosti, střecha je pultová s malým spádem střešní roviny, s krytinou ze svařovaných izolačních asfaltových pásů, klempířské prvky jsou z pozinkovaného plechu, vnější povrchy jsou hladké přestříkané břízolitem, podlaha je betonová, vnitřní omítky hladké, vrata jsou dřevěná svlaková dvoukřídlová, na západní stěně je umístěn okenní otvor vyzděný skleněnými tvárnicemi a větrací otvory opatřené plastovou mřížkou. Garáž má vnitřní instalaci elektrického proudu, jiné vnitřní instalace provedeny nejsou. Garáž pochází z roku 1972. Na stavbě garáže nejsou patrné statické nebo jiné vážnější stavební závady. Stavba však vykazuje známky zanedbané údržby (opadání vnitřní omítky, vrata narušená trouchnivěním apod.).