Dražba ukončena udělením příklepu. Vydražitel 222018014, Nejvyšší podání 136.000 CZK

Garáž Ústí nad Labem

Jiná práva

 Mapa

ID
222018
Číslo jednací
222018
Stav
Ukončená
 Dražebník
Dražbyprost s.r.o.
 Zahájení dražby
2019-03-06 14:45:00
 Ukončení dražby
2019-03-06 16:00:00
Odhadní cena
130.000 CZK
Nejnižší podání
65.000 CZK
Minimální příhoz
1.000 CZK
Jistota
18.000 CZK

Předmět dražby
- pozemek parc.č. 1495/7- zastavěná plocha a nádvoří (výměra 20 m2), součástí je stavba: Klíše č. ev. 3519- garáž, stavba stojí na pozemku parc.č. 1495/7 vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Ústí nad Labem, na listu vlastnictví č. 373 pro katastrální území Klíše

Garáž se nachází na území města Ústí nad Labem, městské části Ústí nad Labem – Klíše, v ulici Kekulova, ve skupině řadových garáží. Lokalita je dobře dostupná hromadnou městskou dopravou. V lokalitě je rozvod elektrického proudu, vody, plynu a kanalizace. Garáž č.e. 3519 je řadová vnitřní stavba, tvořící součást pozemku čís. parcely 1495/7, k.ú. Klíše. Garáž je přízemní stavba, vnitřní dispozice je tvořena jedním garážovým stáním pro osobní automobil. Garáž je tradiční zděné konstrukce se založením na betonových základových pasech bez izolace proti zemní vlhkosti, střecha je pultová s malým spádem střešní roviny, s krytinou ze svařovaných izolačních asfaltových pásů, klempířské prvky jsou z pozinkovaného plechu, vnější povrchy jsou hladké přestříkané břízolitem, podlaha je betonová, vnitřní omítky hladké, vrata jsou dřevěná svlaková dvoukřídlová, na západní stěně je umístěn okenní otvor vyzděný skleněnými tvárnicemi a větrací otvory opatřené plastovou mřížkou. Garáž má vnitřní instalaci elektrického proudu, jiné vnitřní instalace provedeny nejsou. Garáž pochází z roku 1972. Na stavbě garáže nejsou patrné statické nebo jiné vážnější stavební závady. Stavba však vykazuje známky zanedbané údržby (opadání vnitřní omítky, vrata narušená trouchnivěním apod.).

Historie podání
06.03.2019 15:53:36.830 222018014 přihodil na 136.000 CZK
06.03.2019 15:47:48.160 222018009 přihodil na 135.000 CZK
06.03.2019 15:47:26.762 222018014 přihodil na 133.000 CZK
06.03.2019 15:46:40.491 222018009 přihodil na 131.000 CZK
06.03.2019 15:44:47.336 222018014 přihodil na 130.000 CZK
06.03.2019 15:44:32.551 222018009 přihodil na 129.000 CZK
06.03.2019 15:44:03.266 222018014 přihodil na 128.000 CZK
06.03.2019 15:43:45.367 222018009 přihodil na 127.000 CZK
06.03.2019 15:42:01.115 222018014 přihodil na 126.000 CZK
06.03.2019 15:40:22.193 222018009 přihodil na 125.000 CZK
06.03.2019 15:40:02.822 222018014 přihodil na 123.000 CZK
06.03.2019 15:39:39.521 222018011 přihodil na 122.000 CZK
06.03.2019 15:32:45.621 222018014 přihodil na 121.000 CZK
06.03.2019 15:32:19.709 222018009 přihodil na 120.000 CZK
06.03.2019 15:31:41.828 222018014 přihodil na 116.000 CZK
06.03.2019 15:31:10.933 222018009 přihodil na 115.000 CZK
06.03.2019 15:30:41.481 222018014 přihodil na 114.000 CZK
06.03.2019 15:29:39.058 222018011 přihodil na 113.000 CZK
06.03.2019 15:26:42.707 222018014 přihodil na 112.000 CZK
06.03.2019 15:22:55.173 222018011 přihodil na 110.000 CZK
06.03.2019 15:22:17.788 222018012 přihodil na 105.000 CZK
06.03.2019 15:21:58.123 222018011 přihodil na 100.000 CZK
06.03.2019 15:20:10.359 222018013 přihodil na 90.000 CZK
06.03.2019 15:19:56.973 222018012 přihodil na 89.000 CZK
06.03.2019 15:19:03.037 222018013 přihodil na 88.000 CZK
06.03.2019 15:18:47.120 222018012 přihodil na 87.000 CZK
06.03.2019 15:15:35.822 222018013 přihodil na 86.000 CZK
06.03.2019 15:13:55.694 222018012 přihodil na 85.000 CZK
06.03.2019 15:13:24.128 222018006 přihodil na 80.000 CZK
06.03.2019 15:11:33.435 222018012 přihodil na 79.000 CZK
06.03.2019 15:11:05.339 222018013 přihodil na 78.000 CZK
06.03.2019 14:56:33.524 222018012 přihodil na 77.000 CZK
06.03.2019 14:54:48.275 222018004 přihodil na 76.000 CZK
06.03.2019 14:53:50.168 222018012 přihodil na 75.000 CZK
06.03.2019 14:52:47.973 222018006 přihodil na 72.000 CZK
06.03.2019 14:51:26.447 222018012 přihodil na 71.000 CZK
06.03.2019 14:48:07.999 222018011 přihodil na 69.000 CZK
06.03.2019 14:47:46.933 222018006 přihodil na 67.000 CZK
06.03.2019 14:46:30.340 222018001 přihodil na 65.000 CZK