Rodinný dům Liberec- podíl 1/2

Rodinný dům

 Mapa

ID
112018
Číslo jednací
112018
Stav
Smazána
 Dražebník
Dražbyprost s.r.o.
 Zahájení dražby
2018-07-25 15:00:00
 Ukončení dražby
2018-07-25 15:30:00
Odhadní cena
2.000.000 CZK
Nejnižší podání
1.000.000 CZK
Minimální příhoz
10.000 CZK
Jistota
250.000 CZK

Předmět dražby
1.- podíl o velikosti 1/2 na nemovitostech: pozemek parc.č. 5122/2- zahrada - pozemek parc.č. 5122/3- zastavěná plocha a nádvoří, součástí je stavba: Liberec II-Nové Město, č. p. 519; rodinný dům, stavba stojí na pozemku p. č. 5122/3 - pozemek parc.č. 5122/4- zastavěná plocha a nádvoří, na pozemku stojí stavba: bez čp / č. ev., jiná stavba - stavba: bez čp / č. ev., jiná stavba, stavba stojí na pozemku parc.č. 5122/4 a parc.č. 5127/5, LV 9954 včetně všech součástí a příslušenství vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, Katastrální pracoviště Liberec 1, na listu vlastnictví č. 838 pro katastrální území Liberec 2.- pozemek parc.č. 5127/5- zastavěná plocha a nádvoří, na pozemku stojí bez čp / č. ev., jiná stavba, LV 838 - pozemek parc.č. 5127/6- zahrada včetně všech součástí a příslušenství vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, Katastrální pracoviště Liberec 1, na listu vlastnictví č. 9954 pro katastrální území Liberec

Prohlídka předmětu dražby nebyla umožněna. Jedná o typový rodinný dům typu V tzv. „šumperák“. Rodinný dům je samostatný objekt a má celkem 2 nadzemní podlaží. Dům nemá podsklepení, není zde půda a nemá vybudované obytné podkroví. Odhadem byl objekt postaven v roce 1975. Základy má betonové izolované, konstrukce objektu je zděná, stěny mají tloušťku 45 cm a stropy jsou keramickobetonové. Střecha je pultová (mírně šikmá), střešní krytina je plechová s nátěrem a klempířské prvky jsou pozinkované. Vnější omítky jsou břízolitové a stavba není zateplena. Podlahová plocha činí 125,56 m2. Podlahová plocha vč. příslušenství činí 161,34 m2. Stěny objektu vypadají bez vad, střecha je bez vady, okna jsou zastaralá, podlahy jsou bez vad, vybavení je zastaralé a rozvody jsou zastaralé. Stav rodinného domu je dobrý. Na pozemku jsou okrasné dřeviny a oplocení tvoří v přední části plotové dílce do ocelových sloupků s podezdívkou. Ze západní strany několik plotových dílců chybí a podezdívka je „vyvalená“ do svahu, který je vedle pozemku. Sklon samotného pozemku je rovinatý. K objektu je bezproblémový přístup po zpevněné obecní cestě. Je zde možnost parkování na vlastním pozemku. Pozemky o celkové rozloze cca 580 m2. K objektu náleží jednopatrová hospodářská budova.