Dražba ukončena udělením příklepu. Vydražitel 4019004, Nejvyšší podání 46.000 CZK

Rodinný dům Seletice- podíl 1/2

Rodinný dům

 Mapa

ID
04019
Číslo jednací
04019
Stav
Ukončená
 Dražebník
Dražbyprost s.r.o.
 Zahájení dražby
2019-05-09 14:00:00
 Ukončení dražby
2019-05-09 14:30:00
Odhadní cena
90.000 CZK
Nejnižší podání
45.000 CZK
Minimální příhoz
1.000 CZK
Jistota
13.000 CZK

Předmět dražby
- podíl o velikosti 1/2 na nemovitostech: pozemek parc.č. st. 13/2- zastavěná plocha a nádvoří (výměra 539 m2), součástí je stavba: Seletice, č.p. 10, rod.dům, stavba stojí na pozemku parc.č. st. 13/2 pozemek parc.č. 99/1- zahrada (výměra 22 m2) včetně všech součástí a příslušenství, zejména venkovních úprav a trvalých porostů vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Louny, na listu vlastnictví č. 13 pro katastrální území Seménkovice

Rodinný dům je část dvojdomku a má jedno nadzemní podlaží. Dům není podsklepený, nachází se zde půda a je zde vybudováno obytné podkroví. Objekt byl postaven v roce 1900. Základy má kamenné, konstrukce objektu je smíšená, stěny mají tloušťku 45 cm a stropy jsou dřevěné trámové. Střecha je sedlová, střešní krytinu tvoří bobrovka a klempířské prvky jsou plechové pozinkované. Vnější omítky jsou vápenocementové a zateplení pláště není provedeno. Objekt je dispozičně řešen jako 3+1. V domě se nachází zádveří o výměře 7,20 m2, kuchyně o výměře 6,30 m2, pokoj o výměře 14,50 m2, pokoj o výměře 10,10 m2, pokoj o výměře 16,00 m2, chodba o výměře 1,00 m2, půda o výměře 50,00 m2. Podlahová plocha činí 55,10 m2. Podlahová plocha vč. příslušenství činí 105,10 m2. Vnitřní omítky jsou vápenné. Okna jsou dřevěná jednoduchá, špaletová. Obytné prostory mají orientaci na sever. Koupelna a toaleta zde není. V domě jsou dřevěné plné interiérové dveře, zárubně dveří jsou dřevěné a vchodové dveře jsou dřevěné. Kuchyň je bez vybavení. V objektu není použita osvětlovací technika. V obytných místnostech je podlaha řešena: cementový potěr, popř. bez podlah. V objektu je rozvedena elektřina o napětí 230V, přípojka zdroje elektrického proudu však není. Zdrojem vody je vodovod, v objektu chybí řešení odpadů, k objektu je přivedena přípojka zemního plynu. Dům je bez vytápění a nejsou zde namontována topná tělesa. Objekt nedisponuje zdrojem teplé vody. Stěny objektu jsou poškozené, střecha je poškozena, okna jsou zastaralá, podlahy jsou v dezolátním stavu, objekt má vybavení v dezolátním stavu a rozvody má objekt v dezolátním stavu. Rodinný dům je ve špatném stavu. Přilehlý pozemek je bez porostů a jako oplocení pozemku byl použit pletivo do ocelových sloupků, zděný plot. Samotný pozemek je rovinatý. K objektu je bezproblémový přístup po zpevněné obecní cestě. Je zde možnost parkování na vlastním pozemku. K objektu náleží dle KN ½ garáže. Pozemek p.č. 99/1 o velikosti 22 m2 netvoří funkční celek s nemovitostí, náleží naopak k jiné nemovitosti ve stejné obci (nejedná se o signifikantní vliv na cenu oceňované nemovitosti).

Historie podání
09.05.2019 14:24:34.377 4019004 přihodil na 46.000 CZK
Podání učinil dražitel s předkupním právem
09.05.2019 14:02:52.471 4019005 přihodil na 46.000 CZK
09.05.2019 14:02:33.877 4019004 přihodil na 45.000 CZK
Podání učinil dražitel s předkupním právem
09.05.2019 14:01:35.652 4019005 přihodil na 45.000 CZK