Dražba ukončena udělením příklepu. Vydražitel 340530003, Nejvyšší podání 5.100 CZK

Pozemek, osobní automobil, bytové zařízení

Pozemek

 Mapa

ID
340530
Číslo jednací
87/16
Stav
Ukončená
 Dražebník
Dražbyprost s.r.o.
 Zahájení dražby
2017-01-18 15:00:00
 Ukončení dražby
2017-01-18 15:30:00
Odhadní cena
10.210 CZK
Nejnižší podání
5.100 CZK
Minimální příhoz
100 CZK
Jistota
2.000 CZK

Předmět dražby
1.- pozemek parc.č. 1511 o výměře 21 m2- zastavěná plocha a nádvoří, na pozemku stojí stavba bez čp/če, garáž, bez LV, není součástí dražby pozemek zapsán v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Karlovarský kraj, Katastrální pracoviště Sokolov, na listu vlastnictví č. 1592 pro katastrální území Dolní Chodov 2. -osobní automobil značky Škoda Felicia SPZ 3K15190, rok výroby 1996 3. - bytové zařízení a el. spotřebiče

1. Na pozemku se nachází základy blíže nespecifikované vedlejší stavby, ty nejsou předmětem ocenění. Pozemek lze využít ke stavbě např. větší kolny nebo garáže. Pozemek není přístupný z obecní cesty, ale z pozemku soukromého majitele. 2. Osobní automobil značky Škoda Felicia SPZ 3K15190, rok výroby 1996 3. Bytové zařízení a el. spotřebiče.

Historie podání
18.01.2017 15:01:46.945 340530003 přihodil na 5.100 CZK