Byt 1+KK Ústí nad Labem+ podíl 1/3 na pozemku Hřensko

Byt

 Mapa

ID
01018
Číslo jednací
01018
Stav
Vyhlášená
 Dražebník
Dražbyprost s.r.o.
 Zahájení dražby
2018-05-30 15:15:00
 Ukončení dražby
2018-05-30 15:45:00
Čas do zahájení
s
Odhadní cena
343.600 CZK
Nejnižší podání
172.000 CZK
Minimální příhoz
5.000 CZK
Jistota
40.000 CZK

Předmět dražby
1.- bytová jednotka č. 2369/20, byt v budově Ústí nad Labem-centrum, č.p. 2369, 2370, 2371, byt.dům, LV 3764, na parcele 1971/4, LV 3764, 1971/5, LV 3764, 1971/6, LV 3764 - podíl o velikosti 2168/384032 na společných částech domu- budově Ústí nad Labem-centrum, č.p. 2369, 2370, 2371, byt.dům, LV 3764, na parcele 1971/4, LV 3764, 1971/5, LV 3764, 1971/6, LV 3764 - podíl o velikosti 2168/384032 na pozemku parc.č. 1971/4- zastavěná plocha a nádvoří, parc.č. 1971/5- zastavěná plocha a nádvoří, parc.č. 1971/6- zastavěná plocha a nádvoří vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Ústí nad Labem, na listu vlastnictví č. 4833 pro katastrální území Ústí nad Labem 2. - podíl o velikosti 1/3 na pozemku parc.č. 350/52- ostatní plocha vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Děčín, na listu vlastnictví č. 39 pro katastrální území Hřensko

1. Byt je situován v bytovém domě č.p. 2369, 2370, 2371 v 7. nadzemním podlaží sekce č.p. 2369. Bytový dům je postaven na pozemcích čís. parcel 1971/4, 1971/5, 1971/6, k.ú. Ústí nad Labem. Bytový dům pochází z roku 1965, některé konstrukce domu byly již obnoveny, např. původní okna byla vyměněna za plastová s izolačními dvojskly, byly vyměněny vchodové dveře, vnější povrchy opatřeny tepelnou izolací. Bytový dům má výtah, vnitřní rozvod el. proudu, plynu, vody v četně teplé, kanalizace, vytápění je ústřední z dálkového zdroje včetně přípravy teplé vody. Dispoziční řešení bytu: Podle informace od předsedy Společenství vlastníků jednotek domu se jedná o byt o velikosti 1+kk, sestává se z předsíně, pokoje s kuchyňským koutem, koupelny a WC. Podlahová plocha bytu činí 21,68 m2. Vybavení bytu nebylo zjištěno, byt nebyl zpřístupněn.2. Jde o spoluvlastnický podíl o velikosti 1/3 na pozemku čís. parcely 350/52, k.ú. Hřensko, celková výměra: 210 m2. Pozemek je v katastru nemovitostí evidovaný v druhu ostatní plocha se způsobem využití silnice a způsobem ochrany rozsáhlé chráněné území. Při místním šetření bylo zjištěno, že na pozemku se nachází část tělesa vozovky silnice I. třídy č. 62 (Děčín – Hřensko – Bad Schandau). Vozovka je ve vlastnictví České republiky, příslušnost hospodařit s majetkem státu má Ředitelství silnic a dálnic ČR. Vozovka není předmětem dražby.