Protože do zahájení dražby nebyl zapsán žádný účastník, dražba je ukončena s výsledkem nevydraženo.

Rodinný dům Sedlec

Rodinný dům

 Mapa

ID
340752
Číslo jednací
99/16
Stav
Ukončená
 Dražebník
Dražbyprost s.r.o.
 Zahájení dražby
2017-03-22 15:30:00
 Ukončení dražby
2017-03-22 16:00:00
Odhadní cena
240.000 CZK
Nejnižší podání
67.000 CZK
Minimální příhoz
3.000 CZK
Jistota
42.350 CZK

Předmět dražby
- pozemek parc.č St. 61- zastavěná plocha a nádvoří, součástí je stavba: Sedlec, č.p. 31, rod. dům, stavba stojí na pozemku parc.č St. 61 vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Litoměřice, na listu vlastnictví č. 35 pro katastrální území Sedlec u Libochovic (způsob ochrany: ochr.pásmo, nem.kult.pam.,pam.zóny, rezervace, nem.nár.kult.pam.)

Rodinný dům je samostatně stojící, nepodsklepený, s jedním nadzemním podlažím a sedlovou střechou s taškovou střešní krytinou. Stáří domu odhadem 80 let a je ve špatném technickém stavu. Špatný stav střešní krytiny. Interiér domu je částečně vybourán- delší dobu v nedokončené rekonstrukci- betonové podlahy, koupelna bez obkladů. Vytápění je lokální krbovou vložkou, kuchyňská linka je provizorní, okna dřevěná ve špatném stavu. Dům je napojen na vodovod a elektro. Dispozice 3+kk, užitná plocha 58,3m2. Pozemek 160m2.

Historie podání