Dražba ukončena udělením příklepu. Vydražitel 958504002, Nejvyšší podání 32.000 CZK

Garáž Bílina a osobní automobil Opel Zafira

Dopravní prostředky

 Mapa

ID
958504
Číslo jednací
38/17
Stav
Ukončená
 Dražebník
Dražbyprost s.r.o.
 Zahájení dražby
2017-05-31 15:30:00
 Ukončení dražby
2017-05-31 16:30:00
Odhadní cena
33.900 CZK
Nejnižší podání
17.000 CZK
Minimální příhoz
300 CZK
Jistota
5.000 CZK

Předmět dražby
1. - pozemek par.č. 1664/72- zastavěná plocha a nádvoří, součástí je stavba: Teplické Předměstí, č.e. 1265, garáž, stavba stojí na pozemku p.č. 1664/72 vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Teplice, na listu vlastnictví č. 1086 pro katastrální území Bílina Předmět dražby je veden na zůstavitele: Jan Nedělka, r.č. 340702/406, poslední trvalý pobyt Sídliště Za Chlumem 785, 418 01 Bílina 2.- osobní automobil zn. Opel Zafira RZ 4U6 2364, VIN W0L0TGF5Y2233045, barva- černá metal, dočasně vyřazeno z provozu

Garáž se nachází v městské části Teplické Předměstí, mimo zastavěné území, ve vzdálenosti cca 700 m východně od křižovatky ulic Litoměřická a Sídliště Za Chlumem, ve skupině řadových garáží. Garáž je přízemní stavba, vnitřní dispozice nebyla z důvodu neumožnění provedení prohlídky zjištěna, předpokládáme, že je tvořena jedním garážovým stáním pro osobní automobil. Exteriér stavby vykazuje známky zanedbané údržby (opadání vnější omítky, poškozená vrata). Na garáži nejsou patrné statické nebo jiné vážnější stavební závady. Stavební pozemek, o výměře 44 m2, převážně zastavěný garáží č.e. 1265, nezastavěnou část tvoří zpevněná plocha před vjezdem.

Historie podání
31.05.2017 16:20:27.567 958504002 přihodil na 32.000 CZK
31.05.2017 16:16:39.282 958504003 přihodil na 30.800 CZK
31.05.2017 16:15:33.213 958504002 přihodil na 30.500 CZK
31.05.2017 16:14:34.112 958504003 přihodil na 28.800 CZK
31.05.2017 16:13:44.417 958504002 přihodil na 28.500 CZK
31.05.2017 16:11:41.127 958504003 přihodil na 27.500 CZK
31.05.2017 16:10:27.499 958504002 přihodil na 27.200 CZK
31.05.2017 16:08:07.608 958504003 přihodil na 26.500 CZK
31.05.2017 16:00:48.387 958504002 přihodil na 26.000 CZK
31.05.2017 15:56:32.027 958504003 přihodil na 25.300 CZK
31.05.2017 15:55:19.479 958504002 přihodil na 25.000 CZK
31.05.2017 15:54:41.202 958504003 přihodil na 24.000 CZK
31.05.2017 15:53:15.991 958504001 přihodil na 23.300 CZK
31.05.2017 15:46:57.960 958504002 přihodil na 23.000 CZK
31.05.2017 15:46:29.665 958504002 přihodil na 22.100 CZK
31.05.2017 15:35:21.860 958504003 přihodil na 21.400 CZK
31.05.2017 15:32:17.028 958504002 přihodil na 21.000 CZK
31.05.2017 15:31:36.710 958504002 přihodil na 20.100 CZK
31.05.2017 15:31:12.225 958504003 přihodil na 19.500 CZK