Pozemky Chroustov- podíl 1/2

Pozemek

 Mapa

ID
03019
Číslo jednací
03019
Stav
Vyhlášená
 Dražebník
Dražbyprost s.r.o.
 Zahájení dražby
2019-03-06 14:00:00
 Ukončení dražby
2019-03-06 14:30:00
Čas do zahájení
s
Odhadní cena
50.180 CZK
Nejnižší podání
25.090 CZK
Minimální příhoz
1.000 CZK
Jistota
7.000 CZK

Předmět dražby
- podíl o velikosti 1/2 na pozemcích: pozemek parc.č. 433/33- orná půda o výměře 7538 m2, pozemek parc.č. 434/27- ostatní plocha a výměře 1177 m2 vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Nymburk, na listu vlastnictví č. 181 pro katastrální území Chroustov

Pozemky o celkové rozloze 8 715 m2.