Dražba ukončena udělením příklepu. Vydražitel 3019005, Nejvyšší podání 120.000 CZK

Pozemky Chroustov- podíl 1/2

Pozemek

 Mapa

ID
03019
Číslo jednací
03019
Stav
Ukončená
 Dražebník
Dražbyprost s.r.o.
 Zahájení dražby
2019-03-06 14:00:00
 Ukončení dražby
2019-03-06 14:55:00
Odhadní cena
50.180 CZK
Nejnižší podání
25.090 CZK
Minimální příhoz
1.000 CZK
Jistota
7.000 CZK

Předmět dražby
- podíl o velikosti 1/2 na pozemcích: pozemek parc.č. 433/33- orná půda o výměře 7538 m2, pozemek parc.č. 434/27- ostatní plocha a výměře 1177 m2 vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Nymburk, na listu vlastnictví č. 181 pro katastrální území Chroustov

Pozemky o celkové rozloze 8 715 m2.

Historie podání
06.03.2019 14:46:38.432 3019005 přihodil na 120.000 CZK
06.03.2019 14:46:07.711 3019006 přihodil na 111.000 CZK
06.03.2019 14:40:07.604 3019005 přihodil na 110.000 CZK
06.03.2019 14:39:53.924 3019006 přihodil na 101.000 CZK
06.03.2019 14:39:45.234 3019005 přihodil na 100.000 CZK
06.03.2019 14:38:53.035 3019001 přihodil na 96.000 CZK
06.03.2019 14:35:34.335 3019005 přihodil na 95.000 CZK
06.03.2019 14:34:53.810 3019006 přihodil na 91.000 CZK
06.03.2019 14:34:09.027 3019005 přihodil na 90.000 CZK
06.03.2019 14:31:39.830 3019001 přihodil na 87.000 CZK
06.03.2019 14:29:52.202 3019006 přihodil na 86.000 CZK
06.03.2019 14:26:07.315 3019001 přihodil na 85.000 CZK
06.03.2019 14:25:03.085 3019005 přihodil na 80.000 CZK
06.03.2019 14:24:56.946 3019006 přihodil na 71.000 CZK
06.03.2019 14:24:34.994 3019001 přihodil na 70.000 CZK
06.03.2019 14:23:56.916 3019006 přihodil na 66.000 CZK
06.03.2019 14:22:03.113 3019001 přihodil na 65.000 CZK
06.03.2019 14:19:28.561 3019006 přihodil na 61.000 CZK
06.03.2019 14:18:02.564 3019001 přihodil na 60.000 CZK
06.03.2019 14:16:29.982 3019003 přihodil na 56.000 CZK
06.03.2019 14:15:41.957 3019001 přihodil na 55.000 CZK
06.03.2019 14:13:20.160 3019002 přihodil na 48.000 CZK
Podání učinil dražitel s předkupním právem
06.03.2019 14:12:46.586 3019006 přihodil na 48.000 CZK
06.03.2019 14:10:46.439 3019002 přihodil na 47.000 CZK
Podání učinil dražitel s předkupním právem
06.03.2019 14:10:36.635 3019006 přihodil na 47.000 CZK
06.03.2019 14:10:19.509 3019002 přihodil na 46.000 CZK
Podání učinil dražitel s předkupním právem
06.03.2019 14:10:05.611 3019006 přihodil na 46.000 CZK
06.03.2019 14:09:25.466 3019002 přihodil na 45.000 CZK
Podání učinil dražitel s předkupním právem
06.03.2019 14:09:12.948 3019001 přihodil na 45.000 CZK
06.03.2019 14:07:59.056 3019002 přihodil na 40.000 CZK
Podání učinil dražitel s předkupním právem
06.03.2019 14:07:39.614 3019001 přihodil na 40.000 CZK
06.03.2019 14:07:36.307 3019002 přihodil na 37.000 CZK
Podání učinil dražitel s předkupním právem
06.03.2019 14:07:05.224 3019006 přihodil na 37.000 CZK
06.03.2019 14:06:28.761 3019002 přihodil na 36.000 CZK
Podání učinil dražitel s předkupním právem
06.03.2019 14:06:16.471 3019006 přihodil na 36.000 CZK
06.03.2019 14:06:11.557 3019002 přihodil na 35.000 CZK
Podání učinil dražitel s předkupním právem
06.03.2019 14:05:52.080 3019001 přihodil na 35.000 CZK
06.03.2019 14:05:28.169 3019002 přihodil na 29.000 CZK
Podání učinil dražitel s předkupním právem
06.03.2019 14:05:14.150 3019001 přihodil na 29.000 CZK
06.03.2019 14:04:42.868 3019002 přihodil na 28.000 CZK
Podání učinil dražitel s předkupním právem
06.03.2019 14:04:27.478 3019001 přihodil na 28.000 CZK
06.03.2019 14:04:25.015 3019002 přihodil na 26.090 CZK
Podání učinil dražitel s předkupním právem
06.03.2019 14:04:09.116 3019006 přihodil na 26.090 CZK
06.03.2019 14:02:59.916 3019002 přihodil na 25.090 CZK
Podání učinil dražitel s předkupním právem
06.03.2019 14:02:46.113 3019006 přihodil na 25.090 CZK