Dražba ukončena udělením příklepu. Vydražitel 649566002, Nejvyšší podání 20.000 CZK

Rodinný Dům Nová Ves v Horách -podíl 1/8

Rodinný dům

 Mapa

ID
649566
Číslo jednací
138/16
Stav
Ukončená
 Dražebník
Dražbyprost s.r.o.
 Zahájení dražby
2017-03-22 16:10:00
 Ukončení dražby
2017-03-22 16:40:00
Odhadní cena
40.000 CZK
Nejnižší podání
20.000 CZK
Minimální příhoz
1.000 CZK
Jistota
6.000 CZK

Předmět dražby
- podíl o velikosti 1/8 na pozemku parc.č. St. 71- zastavěná plocha a nádvoří, součástí je stavba: Nová Ves v Horách, č. p. 76, rod. dům, stavba stojí na pozemku parc.č. St. 71 - podíl o velikosti 1/8 na pozemku parc.č 337- zahrada vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Most, na listu vlastnictví č. 397 pro katastrální území Nová Ves v Horách

Prohlídka vnitřních prostorů domu nebyla umožněna. Rodinný dům č.p. 76 je stavba situovaná na pozemku čís. parcely St. 71, k.ú. Nový Ves v Horách. Dispoziční řešení: Jedná se o samostatně stojící podsklepený rodinný dům, se dvěma nadzemními podlažími, a půdním prostorem. Podle dostupných informací z RÚIAN (Registr územní identifikace nemovitostí) se v domě nachází dva byty. Půdní prostor je bez využití. Konstrukční řešení a vybavení domu: Jedná se o samostatně stojící rodinný dům, svislé nosné konstrukce jsou zděné ze smíšeného zdiva, střešní konstrukce je sedlová, střešní konstrukce je dřevěná trámová, krytina zřejmě tvoří pálené tašky, klempířské konstrukce plechové, vstupní dveře dřevěné, okna dřevěná s jednoduchým zasklením, vnější omítky jsou břízolitové. Podle informací z RÚIAN je oceňovaný rodinný dům napojen na inženýrské sítě obecního vodovodu, elektrického proudu, plynu a kanalizace. Stáří a stavební stav: Přesné stáří domu se nepodařilo zjistit. Podle užitých konstrukcí a dispozice, lze stáří domu odhadovat na více než 80 let. Stavebně-technický stav je podprůměrný, je zřejmá chybějící údržba. Při prohlídce nebylo možné ověřit technický stav střešní krytiny kvůli sněhové pokrývce. Průměrné opotřebení bylo stanoveno odhadem na 70 %. Pozemky: Pozemek čís. parcely St. 71, k.ú. Nová Ves v Horách, o výměře 279 m2 je v katastru nemovitostí evidovaný v druhu pozemku jako zastavěná plocha a nádvoří. Pozemek je z větší části zastavěn stavbou č.p. 76. Pozemek čís. Parcely 337, k.ú. Nová Ves v Horách, o výměře 354 m2 je v katastru nemovitostí evidovaný v druhu pozemku jako zahrada, způsob ochrany – zemědělský půdní fond. Při prohlídce na místě bylo zjištěno, že pozemek slouží jako zahrada ve funkčním celku se stavbou rodinného domu č.p. 76. Podle informací z nahlížení do katastru nemovitostí lze předpokládat, že se pozemku se nachází drobná stavba – pravděpodobně sklad nářadí.

Historie podání
22.03.2017 16:13:49.016 649566002 přihodil na 20.000 CZK