Protože v průběhu dražby nikdo z dražitelů neučinil podání alespoň na úrovni nejnižšího podání je dražba ukončena s výsledkem nevydraženo.

Byt 3+kk Praha Vinohrady

Byt

 Mapa

ID
287018
Číslo jednací
287018
Stav
Ukončená
 Dražebník
Dražbyprost s.r.o.
 Zahájení dražby
2018-10-23 15:30:00
 Ukončení dražby
2018-10-23 16:00:00
Odhadní cena
1 CZK
Nejnižší podání
2.300.000 CZK
Minimální příhoz
50.000 CZK
Jistota
447.000 CZK

Předmět dražby
1.- bytová jednotka č. 2437/6, byt v budově Vinohrady č. p. 2437, bytový dům, LV 560, na parcele č. 4029, LV 10133 - podíl o velikosti 313/3494 na společných částech domu- budově Vinohrady č. p. 2437, bytový dům, LV 560, na parcele č. 4029, LV 10133 - podíl o velikosti 313/3494 na pozemku parc.č. 4029- zastavěná plocha a nádvoří vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro hlavní město Praha, Katastrální pracoviště Praha, na listu vlastnictví č. 9703, 560, 10133 pro katastrální území Vinohrady 2. - jednotka 2437/9, jiný nebytový prostor v budově Vinohrady č. p. 2437, bytový dům, LV 560, na parcele č. 4029, LV 10133 - podíl o velikosti 143/3494 na společných částech domu- budově Vinohrady č. p. 2437, bytový dům, LV 560, na parcele č. 4029, LV 10133 - podíl o velikosti 143/3494 na pozemku parc.č. 4029- zastavěná plocha a nádvoří vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro hlavní město Praha, Katastrální pracoviště Praha, na listu vlastnictví č. 9703, 560, 10133 pro katastrální území Vinohrady (památkově chráněné území) 3.- příslušný podíl na pozemku parc.č. 4028- zahrada vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro hlavní město Praha, Katastrální pracoviště Praha, na listu vlastnictví č. 10133 pro katastrální území Vinohrady

Byt o výměře 31,3 m2. Byt 3+kk. Nebytový prostor- jednotka o výměře 14,3 m2. Nachází se v podkroví, 3. NP a její součástí je i nebytový půdní prostor č. 2437/9, který je přístupný z jednotky č. 2437/6. Jedná se o zděnou budovu bez výtahu v Městské části č. 2 v Praze, k. ú. Vinohrady, zrekonstruovaný, kolaudace jednotek proběhla v 2. polovině roku 2014. Objekt se nachází v ulici Irkutská v blízkosti tramvajové zastávky Krematorium Strašnice. Služby a městská hromadná doprava jsou dosažitelné.

Historie podání