Protože do zahájení dražby nebyl zapsán žádný účastník, dražba je ukončena s výsledkem nevydraženo.

Pozemky Slatina- podíl 1/3 + Rodinný dům Filipov -podíl 2/9

Pozemek

 Mapa

ID
519179
Číslo jednací
120/16
Stav
Ukončená
 Dražebník
Dražbyprost s.r.o.
 Zahájení dražby
2017-04-05 15:30:00
 Ukončení dražby
2017-04-05 15:30:00
Odhadní cena
121.000 CZK
Nejnižší podání
61.000 CZK
Minimální příhoz
3.000 CZK
Jistota
18.000 CZK

Předmět dražby
1. - podíl o velikosti 2/9 na nemovitostech: - pozemek parc.č. St. 904- zastavěná plocha a nádvoří, součástí je stavba: Filipov č. p. 92, rodinný dům, stavba stojí na pozemku parc.č. St. 904 - pozemek parc.č. 4954/1- trvalý travní porost vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Rumburk, na listu vlastnictví č. 96 pro katastrální území Filipov u Jiříkova 2. - podíl o velikosti 1/3 na nemovitostech: - pozemek parc.č. St. 50- zastavěná plocha a nádvoří - pozemek parc.č. 697/40- zahrada - pozemek parc.č 975/2- orná půda vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Litoměřice, na listu vlastnictví č. 20 pro katastrální území Slatina pod Hazmburkem. (ochr.pásmo nem.kult.pam.,pam.zóny,rezervace,nem.nár.kult.pam).

1. Jedná se o samostatný rodinný dům o jednom nadzemním podlaží, bez podzemního podlaží, s půdou. Konstrukce domu je smíšená z pálených cihel, kamene a má roubenou část. Základy domu jsou patrně s pískovcových bloků. Stropy domu jsou dřevěné trámové. Vnější omítky chybí, vnitřní omítky domu nejsou zjištěny. Střecha je sedlová, krytinu tvoří břidlice. Klempířské prvky již chybí. Zdivo rodinného domu je silně poškozené ve stavu pro úplné odstranění. Střešní krytina rodinného domu v některých místech zcela chybí. Díky tomu docházelo po dlouhou dobu k zatékání a došlo k zborcení střechy a stejně tak obvodové zdi jsou vyvalené. Též došlo k propadu stropů. Rodinný dům se nachází ve stavu totální ruiny, neobývaný. Na pozemku se nachází trvalé porosty v podobě ovocných stromů. Samotný pozemek je mírně svažitý. Přístup k domu je bezproblémový po zpevněné obecní cestě. Pozemek 830 m2. 2. Pozemky- zastavěná plocha a nádvoří - zbořeniště, zahrada, orná půda, o celkové rozloze 10 700 m2.

Historie podání