Garáž- Dubí- Pozorka

Jiná práva

 Mapa

ID
188018
Číslo jednací
188018
Stav
Vyhlášená
 Dražebník
Dražbyprost s.r.o.
 Zahájení dražby
2018-12-20 14:15:00
 Ukončení dražby
2018-12-20 14:45:00
Čas do zahájení
s
Odhadní cena
50.000 CZK
Nejnižší podání
25.000 CZK
Minimální příhoz
1.000 CZK
Jistota
7.000 CZK

Předmět dražby
- pozemek parc.č. 387/3- zastavěná plocha a nádvoří (výměra 25 m2), na pozemku stojí stavba: bez čp/če, garáž - stavba bez čp/če, garáž, stavba stojí na pozemku parc.č. 387/3 vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Teplice, na listu vlastnictví č. 1442 pro katastrální území Dubí- Pozorka

Garáž bez č.p./č.e. je řadová vnitřní stavba. Garáž je přízemní stavba, vnitřní dispozice nebyla z důvodu neumožnění provedení prohlídky zjištěna, předpokládá se, že je tvořena jedním garážovým stáním pro osobní automobil. Svislé nosné konstrukce jsou zděné se založením na základové desce, opatřené hrubou vnější omítkou, střecha je pultová, předpokládá se krytina ze svařovaných izolačních asfaltových pásů, klempířské prvky jsou z pozinkovaného plechu, vrata jsou plechová dvoukřídlá s větracími otvory. Přesné stáří oceňované garáže nebylo zjištěno, odhadem přibližně na 40 let. Exteriér stavby vykazuje známky zanedbané údržby (opadání vnější omítky). Stavební stav ostatních konstrukcí z důvodu neumožnění prohlídky nebyl zjištěn, vzhledem k zanedbání údržby vnější omítky, předpokládáme zanedbání údržby i u ostatních konstrukcí garáže. Na garáži nejsou patrné statické nebo jiné vážnější stavební závady.