Dražba ukončena udělením příklepu. Vydražitel 188018001, Nejvyšší podání 70.000 CZK

Garáž- Dubí- Pozorka

Jiná práva

 Mapa

ID
188018
Číslo jednací
188018
Stav
Ukončená
 Dražebník
Dražbyprost s.r.o.
 Zahájení dražby
2018-12-20 14:15:00
 Ukončení dražby
2018-12-20 15:05:00
Odhadní cena
50.000 CZK
Nejnižší podání
25.000 CZK
Minimální příhoz
1.000 CZK
Jistota
7.000 CZK

Předmět dražby
- pozemek parc.č. 387/3- zastavěná plocha a nádvoří (výměra 25 m2), na pozemku stojí stavba: bez čp/če, garáž - stavba bez čp/če, garáž, stavba stojí na pozemku parc.č. 387/3 vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Teplice, na listu vlastnictví č. 1442 pro katastrální území Dubí- Pozorka

Garáž bez č.p./č.e. je řadová vnitřní stavba. Garáž je přízemní stavba, vnitřní dispozice nebyla z důvodu neumožnění provedení prohlídky zjištěna, předpokládá se, že je tvořena jedním garážovým stáním pro osobní automobil. Svislé nosné konstrukce jsou zděné se založením na základové desce, opatřené hrubou vnější omítkou, střecha je pultová, předpokládá se krytina ze svařovaných izolačních asfaltových pásů, klempířské prvky jsou z pozinkovaného plechu, vrata jsou plechová dvoukřídlá s větracími otvory. Přesné stáří oceňované garáže nebylo zjištěno, odhadem přibližně na 40 let. Exteriér stavby vykazuje známky zanedbané údržby (opadání vnější omítky). Stavební stav ostatních konstrukcí z důvodu neumožnění prohlídky nebyl zjištěn, vzhledem k zanedbání údržby vnější omítky, předpokládáme zanedbání údržby i u ostatních konstrukcí garáže. Na garáži nejsou patrné statické nebo jiné vážnější stavební závady.

Historie podání
20.12.2018 14:59:11.940 188018001 přihodil na 70.000 CZK
20.12.2018 14:52:22.430 188018003 přihodil na 69.000 CZK
20.12.2018 14:49:23.771 188018001 přihodil na 68.000 CZK
20.12.2018 14:40:30.897 188018003 přihodil na 67.000 CZK
20.12.2018 14:38:52.916 188018008 přihodil na 66.000 CZK
20.12.2018 14:38:03.787 188018001 přihodil na 65.000 CZK
20.12.2018 14:37:33.868 188018003 přihodil na 64.000 CZK
20.12.2018 14:37:14.168 188018008 přihodil na 63.000 CZK
20.12.2018 14:34:50.268 188018003 přihodil na 62.000 CZK
20.12.2018 14:33:53.347 188018010 přihodil na 61.000 CZK
20.12.2018 14:33:18.548 188018003 přihodil na 60.000 CZK
20.12.2018 14:33:00.050 188018010 přihodil na 59.000 CZK
20.12.2018 14:29:07.289 188018003 přihodil na 58.000 CZK
20.12.2018 14:28:08.156 188018010 přihodil na 57.000 CZK
20.12.2018 14:24:41.916 188018003 přihodil na 56.000 CZK
20.12.2018 14:24:25.537 188018006 přihodil na 55.000 CZK
20.12.2018 14:23:56.128 188018003 přihodil na 53.000 CZK
20.12.2018 14:23:20.497 188018008 přihodil na 52.000 CZK
20.12.2018 14:22:01.096 188018003 přihodil na 51.000 CZK
20.12.2018 14:21:43.473 188018006 přihodil na 50.000 CZK
20.12.2018 14:21:22.539 188018003 přihodil na 46.000 CZK
20.12.2018 14:20:55.844 188018006 přihodil na 45.000 CZK
20.12.2018 14:20:45.406 188018010 přihodil na 42.000 CZK
20.12.2018 14:20:30.729 188018003 přihodil na 41.000 CZK
20.12.2018 14:20:07.739 188018006 přihodil na 40.000 CZK
20.12.2018 14:19:22.197 188018003 přihodil na 36.000 CZK
20.12.2018 14:18:53.318 188018010 přihodil na 35.000 CZK
20.12.2018 14:18:13.642 188018010 přihodil na 33.000 CZK
20.12.2018 14:17:56.757 188018001 přihodil na 32.000 CZK
20.12.2018 14:17:10.131 188018010 přihodil na 31.000 CZK
20.12.2018 14:16:47.546 188018004 přihodil na 30.000 CZK
20.12.2018 14:16:30.225 188018003 přihodil na 26.000 CZK
20.12.2018 14:15:38.063 188018004 přihodil na 25.000 CZK