Dražba ukončena udělením příklepu. Vydražitel 136018006, Nejvyšší podání 58.000 CZK

Byt 2+1 Bílina + šperky

Byt

 Mapa

ID
136018
Číslo jednací
136018
Stav
Ukončená
 Dražebník
Dražbyprost s.r.o.
 Zahájení dražby
2018-12-05 14:30:00
 Ukončení dražby
2018-12-05 15:00:00
Odhadní cena
116.000 CZK
Nejnižší podání
58.000 CZK
Minimální příhoz
3.000 CZK
Jistota
15.000 CZK

Předmět dražby
1.- bytová jednotka č. 609/11, byt v budově Teplické Předměstí č.p. 604, 605, 606, 607, 608, 609, bydlení, LV 6296, na parcele č. 1683/73, LV 6296 - podíl o velikosti 544 / 38274 na společných částech domu- budově Teplické Předměstí č.p. 604, 605, 606, 607, 608, 609, bydlení, LV 6296, na parcele č. 1683/73, LV 6296 - podíl o velikosti 544 / 38274 na pozemku parc.č. 1683/73- zastavěná plocha a nádvoří vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Teplice, na listu vlastnictví č. 6652 pro katastrální území Bílina 2.- osobní věci zůstavitelky uložené v úschově u soudního komisaře- dámské náramkové ručičkové hodinky zn. Casio s kovovým páskem, 1 pár náušnic ze žlutého kovu se zelenými kameny, řetízek ze žlutého kovu s přívěskem, 1 ks snubní prsten ze žlutého kovu, 1 ks prsten ze žlutého kovu se zeleným kamenem, 1 ks prsten ze žlutého kovu s červeným kamenem, 1 ks prsten ze žlutého kovu s bílým kamenem, 1 ks prsten ze žlutého kovu

Byt je situován v bytovém domě č.p. 604, 605, 606, 607, 608, 609 ve 4. nadzemním podlaží sekce č.p. 609. Dispoziční řešení: Přesná dispozice bytu o velikosti 2 + 1 (podle informace ve znaleckém posudku č. 1807-099/2017) vzhledem k neumožnění prohlídky nebyla zjištěna. Podlahová plocha bytu činí 54,40 m2 (podle informace ve znaleckém posudku č. 1807-099/2017). Konstrukční řešení a vybavení (domu a bytu): Svislé nosné konstrukce bytového domu jsou montované ze železobetonových obvodových a stěnových panelů, vodorovné nosné konstrukce tvoří železobetonové stropní panely, založení stavby je na základových pasech z betonu, střecha je plochá s mírným spádem ke střešním vpustím, krytina je z asfaltových svařovaných pásů, klempířské prvky z pozinkovaného plechu, střecha je opatřena bleskosvody, schodiště jsou železobetonová prefabrikovaná s povlaky z PVC, okna jsou plastová s izolačními dvojskly, dveře jsou plné i prosklené do kovových zárubní, vnitřní omítky jsou štukové. Bytový dům má vnitřní rozvod el. proudu, plynu, vody včetně teplé, kanalizace, vytápění je ústřední z dálkového zdroje včetně přípravy teplé vody. Vybavení bytu nebylo zjištěno, byt nebyl zpřístupněn. Stáří a stavební stav: Bytový dům pochází cca z roku 1960. Některé konstrukce domu byly již obnoveny např. okna, vstupní dveře, zateplení části vnějších povrchů apod. Na domě nejsou patrné statické nebo jiné vážnější stavební závady. Stavební stav bytu nebyl zjištěn, byt nebyl zpřístupněn. Vzhledem k informaci o havarijním stavu, uvedené ve znaleckém posudku č. 1807-09912017 předpokládáme zhoršený stavební stav bytu.

Historie podání
05.12.2018 14:54:22.576 136018006 přihodil na 58.000 CZK