Pozemky Hoštka, Chvalín, osobní automobil

Pozemek

 Mapa

ID
41019
Číslo jednací
41019
Stav
Vyhlášená
 Dražebník
Dražbyprost s.r.o.
 Zahájení dražby
2019-05-15 14:30:00
 Ukončení dražby
2019-05-15 15:00:00
Čas do zahájení
s
Odhadní cena
202.600 CZK
Nejnižší podání
101.300 CZK
Minimální příhoz
5.000 CZK
Jistota
30.000 CZK

Předmět dražby
1.- pozemek parc.č. 2586/5- vinice (výměra 4989 m2) vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Litoměřice, na listu vlastnictví č. 506 pro katastrální území Hoštka 2. - podíl o velikosti 1/2 na pozemku pac.č. 378/17- orná půda (celková výměra 5515 m2) vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Litoměřice, na listu vlastnictví č. 99 pro katastrální území Chvalín 3.- osobní automobil typu Hyundai Getz, rok výroby 2005, reg. Zn. 3U3 0651 - náušnice ze žlutého kovu s modrým kamenem

1. Nemovité věci se nachází na jihozápadním okraji území obce Hoštka, katastrální území Hoštka, v okrajové části jinak klidné lokality, v nezastavěné části obce, v jejím extravilánu. Na pozemku se nacházejí trvalé viniční porosty. 2. Nemovité věci se nachází na severovýchodním okraji obce Chvalín, katastrální území Chvalín, v nezastavěné části jinak klidné lokality, v extravilánu obce, vně území řešeného platným územním plánem obce.