Protože v průběhu dražby nikdo z dražitelů neučinil podání alespoň na úrovni nejnižšího podání je dražba ukončena s výsledkem nevydraženo.

Rodinný dům Řepiště

Rodinný dům

 Mapa

ID
93017
Číslo jednací
93017
Stav
Ukončená
 Dražebník
Dražbyprost s.r.o.
 Zahájení dražby
2019-01-23 14:00:00
 Ukončení dražby
2019-01-23 14:30:00
Odhadní cena
1.680.000 CZK
Nejnižší podání
1.344.000 CZK
Minimální příhoz
10.000 CZK
Jistota
140.000 CZK

Předmět dražby
- pozemek parc.č. 630- zastavěná plocha a nádvoří, součástí je stavba: Řepiště, č.p. 273, rod.dům, stavba stojí na pozemku parc.č. 630 - pozemek parc.č. 631- zahrada - pozemek parc.č. 632- ostatní plocha vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště Frýdek-Místek, na listu vlastnictví č. 355 pro katastrální území Řepiště, obec Řepiště. Předmětem aukce jsou i veškeré součásti a příslušenství výše uvedených nemovitostí.

Jedná se o podsklepený rodinný dům s jedním nadzemním podlažím a obytným podkrovím. Dům je napojen na veřejný vodovodní řád, rozvod elektrické energie a dešťovou kanalizaci. Splašky svedeny do septiku. Dům napojen i na rozvod zemního plynu, který se nyní neužívá. V rodinném domě jsou dvě bytové jednotky 3+1 se společným vstupem a garáží. Sedlová střecha, asfaltový šindel, břízolitová omítka. Schodiště betonové z teraca, okna původní dřevěná špaletová, vstupní dveře dřevěné masívní s prosklením, garážová vrata dřevěná, dvoukřídlá. Vytápění ústřední s kotlem na tuhá paliva s automatickým podavačem. Ohřev vody- el. boiler. Dům z roku 1955, postupně přistavován a rekonstruován. Nutná rekonstrukce. Zastavěná plocha všech podlaží 363 m2. Na pozemku kopaná studna. Na pozemku příslušenství a součásti (hospodářská budova,..). Pozemky 1428 m2.

Historie podání