Rodinný dům Postoloprty

Rodinný dům

 Mapa

ID
196018
Číslo jednací
196018
Stav
Vyhlášená
 Dražebník
Dražbyprost s.r.o.
 Zahájení dražby
2018-12-19 14:45:00
 Ukončení dražby
2018-12-19 15:15:00
Čas do zahájení
s
Odhadní cena
1.100.000 CZK
Nejnižší podání
550.000 CZK
Minimální příhoz
10.000 CZK
Jistota
150.000 CZK

Předmět dražby
- pozemek parc.č. 108- zastavěná plocha a nádvoří (výměra 263 m2), součástí je stavba: Postoloprty, č.p. 451, rod.dům, stavba stojí na pozemku parc.č. 108 - pozemek parc.č. 109- zahrada (výměra 1367 m2) vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Louny, na listu vlastnictví č. 260 pro katastrální území Postoloprty

Rodinný dům č.p. 451 je samostatně stojící stavba, tvořící součást pozemku čís. parcely 108. Rodinný dům je přístupný z místní veřejné komunikace na pozemku čís. parcely 111 (ostatní plocha, ostatní komunikace) ve vlastnictví Města Postoloprty. Zázemí domu je tvořeno pozemkem čís. parcely 109 (zahrada). Dispoziční řešení: Dům je nepodsklepený, s jedním nadzemním podlažím a půdním prostorem v sedlové střeše, nepravidelného půdorysu. 1.NP zahrnuje bytovou jednotku dispozice 3+kk s úplným sociálním zázemím. Vstup do domu je z ulice Revoluční přes přístavbu zádveří, odtud je vstup do obývacího pokoje s kuchyňským koutem (z něhož je rovněž vstup do dvora, a dalších prostor interiéru domu), dále jsou v 1.NP dvě obytné místnosti, koupelna, záchod, spíž a kotelna. Konstrukční řešení a vybavení: Základy pravděpodobně kamenné bez izolací proti zemní vlhkosti, svislé konstrukce zděné, stropy dřevěné trámové s rovným podhledem, střešní konstrukce dřevěná sedlového tvaru, vaznicové soustavy, střešní krytina tašková, klempířské výrobky úplné z pozinkovaného plechu, okna dřevěná zdvojená, interiérové dveře plné do kovových zárubní, podlahy obytných místností koberce, v sociálním zázemí keramická dlažba, v kotelně beton, rozvod studené a teplé vody, zdroj teplé vody el. boiler, vytápění ústřední otopným teplovodním rozvodem deskovými radiátory kotlem na plyn, elektroinstalace světelná a motorová, vybavení kuchyně kuchyňská linka s dřezem, plynový sporák, digestoř, vybavení koupelny vana a umyvadlo, WC typu kombi, úprava povrchů vnitřní vápenná hladká s malbami, v koupelně a WC keramický obklad stěn, vnější úprava povrchů vápenná hladká dvouvrstvá. Přesné stáří domu se nepodařilo zjistit, podle stavebně technického řešení a architektonického slohu byl dům postaven kolem roku 1910, v současnosti je dům trvale užíván, ve stavu vyžadujícím investice do obnovy prvků i dlouhodobé životnosti, vybavení je domu je běžného standardu. V příslušenství rodinného domu je stavba navazující na zadní trakt domu, jedná se o funkčně nepropojenou zděnou stavbu dílny či skladu trojúhelníkového půdorysu, podlaha beton, dveře hladké plné dvoukřídlé, okno dřevěné jednoduché, na stavbu navazuje otevřený přístřešek a zděná stavba kolny a další navazující přístřešek, stavby stojí na parcele č. 109, nejsou zapsány ani zakresleny v katastru nemovitostí, střecha je pultová s mírným sklonem, střešní krytina vlnitý eternit, okna dřevěná jednoduchá. Další stavby v příslušenství domu jsou tvořeny přístřeškem krytého stání pro 1 osobní automobil, navazující na jižní štítovou stranu rodinného domu, lehké dřevěné konstrukce, se zastřešením pultového tvaru a venkovními úpravami standardního rozsahu – přípojky inženýrských sítí, žumpa, oplocení, plotová vrátka, zpevněné plochy apod. Další stavby v příslušenství (přístřešek a venkovní úpravy). Pozemek čís. parcely 108, jedná se o stavební pozemek zcela zastavěný rodinným domem. Pozemek čís. parcely 109, navazuje na pozemek čís. parcely 108 západní hranicí, je užívaná jako zázemí – zahrada domu. Pozemek je udržovaný, oplocený s trvalými porosty a venkovními úpravami.