Dražba ukončena udělením příklepu. Vydražitel 182018001, Nejvyšší podání 240.000 CZK

Rodinný dům Hrob- podíl 1/2

Rodinný dům

 Mapa

ID
182018
Číslo jednací
182018
Stav
Ukončená
 Dražebník
Dražbyprost s.r.o.
 Zahájení dražby
2018-11-07 14:30:00
 Ukončení dražby
2018-11-07 15:00:00
Odhadní cena
300.000 CZK
Nejnižší podání
240.000 CZK
Minimální příhoz
5.000 CZK
Jistota
80.000 CZK

Předmět dražby
1.podíl o velikosti 1/2 na nemovitostech: - pozemek parc.č. st. 321- zastavěná plocha a nádvoří (výměra 221 m2), součástí je stavba: Hrob, č. p. 302, bydlení, stavba stojí na pozemku parc.č. st. 321 - pozemek parc.č. 644/18- zahrada (výměra 309 m2) vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Teplice, na listu vlastnictví č. 502 pro katastrální území Hrob 2.- pozemek parc.č. 645/2- ostatní plocha (výměra 118 m2) vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Teplice, na listu vlastnictví č. 722 pro katastrální území Hrob

Rodinný dům č.p. 302, součást parc.č. St. 321, v k.ú. Hrob je řadová krajní stavba o 2 nadzemních podlažích se sedlovým krovem a mansardou do ulice. Prohlídka interiéru RD nebyla provedena. Jedná se o zděný objekt řadový krajní, střecha je pokryta osinkocementovou krytinou (eternit), klempířské prvky jsou z pozinkovaného plechu s nátěrem, fasáda domu je vápenná hladká, směrem do ulice s ornamenty mj. do tvaru okenic. Zevně je zřejmý převažující původní stav objektu, stáří eternitu lze odhadnout na cca 40 let. Zevně při pohledu z ulice nejsou viditelné statické závady, v přízemí je rozbité okno. Je zřejmá vlhkost na zdivu i ve spodní části mansardy. Pozemky jsou mírně svažité k JV, předpokládáme napojení na řád s pitnou vodou. V ulici vede veřejná kanalizace, ale informace o napojení objektu na ni není.

Historie podání
07.11.2018 14:49:08.866 182018001 přihodil na 240.000 CZK