Pozemky Ořechov- podíl 1/12

Pozemek

 Mapa

ID
51019
Číslo jednací
51019
Stav
Vyhlášená
 Dražebník
Dražbyprost s.r.o.
 Zahájení dražby
2019-07-03 14:00:00
 Ukončení dražby
2019-07-03 14:30:00
Čas do zahájení
s
Odhadní cena
41.000 CZK
Nejnižší podání
20.500 CZK
Minimální příhoz
500 CZK
Jistota
6.000 CZK

Předmět dražby
- podíl o velikosti 1/12 na nemovitostech: pozemek parc.č. 6229- orná půda (17778 m2) pozemek parc.č. 7707- orná půda (3500 m2) vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Brno- venkov, na listu vlastnictví č. 394 pro katastrální území Ořechov

Pozemky parc. č. 6229 o výměře 17778 m2 a parc. č. 7707 o výměře 3500 m2 jsou v katastru nemovitostí vedeny jako orná půda. Výměra pozemků činí celkem 21278 m2. Pozemky se nacházejí mimo zastavěné území obce a jsou využívány k zemědělské činnosti. Dle územního plánu obce se jedná o plochy P – plochy zemědělské.