Protože do zahájení dražby nebyl zapsán žádný účastník, dražba je ukončena s výsledkem nevydraženo.

Rodinný dům Libochovice- podíl 1/4

Rodinný dům

 Mapa

ID
535480
Číslo jednací
61/17
Stav
Ukončená
 Dražebník
Dražbyprost s.r.o.
 Zahájení dražby
2017-08-09 15:15:00
 Ukončení dražby
2017-08-09 15:15:00
Odhadní cena
170.000 CZK
Nejnižší podání
108.800 CZK
Minimální příhoz
3.000 CZK
Jistota
42.350 CZK

Předmět dražby
- podíl o velikosti 1/4 na nemovitostech: pozemek parc.č. St. 43- zastavěná plocha a nádvoří, součástí je stavba: Libochovice č. p. 312, rod.dům, stavba stojí na pozemku parc.č. St. 43 pozemek parc.č. 1755/7- zahrada vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Litoměřice, na listu vlastnictví č. 912 pro katastrální území Libochovice.

Rodinný dům č.p. 312 je řadová krajní, situovaná v křižovatce ulic Koželužská a Kerkovo nábřeží, v blízkosti městského parku a malé vodní nádrže. Dům je nepodsklepený, se dvěma nadzemními podlažími a půdním prostorem. Z důvodu neumožnění provedení prohlídky nebyla zjištěna vnitřní dispozice domu, v 1.NP je umístěna garáž a v současnosti neprovozovaný nebytový prostor, v 1.NP je pravděpodobně bytová jednotka. Stavba má svislé nosné konstrukce zděné, střecha je valbová, střešní krytina pálené tašky, klempířské prvky z pozinkovaného plechu, okna dřevěná dvojitá, fasádní omítky jsou hladké. Konstrukční řešení a vybavení vnitřních prostor domu nebylo z důvodu neumožnění provedení prohlídky zjištěno. Přesné stáří domu se nepodařilo zjistit. Podle architektonického slohu lze usuzovat stáří stavby cca 80 let. Z vnější prohlídky domu lze předpokládat omezenou údržbu, stavební vady ovlivňující životnost nejsou z vnější strany patrné, stavební stav většiny konstrukcí je však vyžadující jejich obnovu, vnitřní stav objektu z důvodu neumožnění prohlídky nebylo možné zjistit. V 1.NP je přes okno viditelné, že není delší dobu užíván, prostory jsou tvořeny bývalou provozovnou obchodu, v současnosti neprovozovaná, v části se pravděpodobně nachází garáž, 2.NP je pravděpodobně trvale obydleno, vybavenost je předpokládána standardní, nebyla však zjištěna. Opotřebení je pro stanovení věcné hodnoty určeno odhadem, s ohledem na vnější stav objektu a omezenou údržbu. Příslušenství domu je tvořeno venkovními úpravami - přípojkami inženýrských sítí a zpevněnou plochou. Další stavby v příslušenství domu (venkovní úpravy) nejsou samostatně oceněny a v celkové obvyklé ceně jsou zohledněny jako příslušenství. Pozemek čís. parcely st. 43, k.ú. Libochovice, o výměře 183 m2, evidovaný v katastru nemovitostí v druhu zastavěná plocha a nádvoří, součástí je stavba pro rodinného domu č.p. 312. Jde o stavební pozemek téměř zcela zastavěný stavbou domu, v malé části tvořen plochou dvora ohraničeném ohradní zdí. Pozemek čís. parcely 1755/7, k.ú. Libochovice, o výměře 33 m2, evidovaný v katastru nemovitostí v druhu zahrada, je malé velikosti, tvořena zpevněnou plochou mezi domem a přístupovou komunikací. Pozemky se nachází v místě s možností napojení na kompletní inženýrské sítě.

Historie podání