Náhradová pohledávka

Jiná práva

Náhradová pohledávka

 Mapa

ID
17018
Číslo jednací
17018
Stav
Vyhlášená
 Dražebník
Dražbyprost s.r.o.
 Zahájení dražby
2018-03-21 15:45:00
 Ukončení dražby
2018-03-21 16:15:00
Čas do zahájení
s
Odhadní cena
186.226 CZK
Nejnižší podání
93.113 CZK
Minimální příhoz
3.000 CZK
Jistota
20.000 CZK

Předmět dražby
- Náhradová pohledávka za poz. manželem Josefem Hypšou, narozeným 12.4.1942, vzniklá z titulu zániku společného členství manželů v družstvu a přechodu členského podílu v bytovém družstvu Bytové družstvo Hoštka, se sídlem Litoměřická 272, 411 72 Hoštka, IČ 254431143 na poz. manžela Josefa Hybšu a vypořádáním společného jmění manželů ve výši 186.225,57Kč ( slovy sto osmdesát šest tisíc dvě stě dvacet pět korun českých 57/100).

- Náhradová pohledávka za poz. manželem Josefem Hypšou, narozeným 12.4.1942, vzniklá z titulu zániku společného členství manželů v družstvu a přechodu členského podílu v bytovém družstvu Bytové družstvo Hoštka, se sídlem Litoměřická 272, 411 72 Hoštka, IČ 254431143 na poz. manžela Josefa Hybšu a vypořádáním společného jmění manželů ve výši 186.225,57Kč ( slovy sto osmdesát šest tisíc dvě stě dvacet pět korun českých 57/100).